Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

FAQ book 

Datoer:
Når du indtaster de datoer/ den dato, du vil søge på, kan du enten trykke på det lille kalender ikon, så du får vist en kalender, eller du kan skrive datoerne ind selv.

Datoer skrives DD-MM-ÅÅÅÅ - det vil sige først dag, så en bindestreg, så måned efterfulgt af endnu en skråstreg og afsluttet med årstallet, eksempelvis 29-11-2021. Der skal ikke være mellemrum mellem de enkelte dele.

Der sker ikke noget, når jeg søger:
Der kan være flere årsager til, at der ikke sker noget, når du søger. Her er de almindeligste årsager:

Hvor vises søgeresultatet / Jeg kan ikke se søgeresultatet:
Din søgning vises nederst på bookingsiden. Når du har trykket på "Søg" kommer der en scroll-bar i højre side. og du kan nu scrolle ned til listen og se alle de muligheder, der er til dig og din børnegruppe.

Der står "Ingen søgeresultater fundet":
Hvis søgningen ikke matcher nogle af de ledige tilbud, vi har, vil du få beskeden "Ingen søgeresultater fundet".
Hvis du får denne besked, kan du prøve at ændre på de data, du har indtastet i søgefelterne.

Søgefelter:
De søgefelter, der skal udfyldes for at starte en søgning er markeret med en stjerne. Det drejer sig om de to datofelter: ”Ønskes tidligst” og ”Ønskes senest”. Alle de øvrige felter er det frivilligt, om man vil udfylde.

Jo flere felter, du udfylder, jo mere præcis vil din søgning blive. Det betyder, at du får vist de forløb, som præcis matcher de data, der ligger i bookingdatabasen. Det giver en god mulighed for at frasortere forløb, du ikke er interesseret i, men det medfører som regel også, at mængden af hits kan blive meget begrænset.

Søgekriterier:
På både Bookingsiden og Kalendersiden er der mulighed for at søge på forskellige søgekriterier. Disse præsenteres nedenfor:

Ønskes tidligst/ Ønskes senest:
Felterne skal udfyldes for at starte en søgning på Bookingsiden. Du kan enten søge på en bestemt dag eller på en periode. Jo længere en periode, du søger for, jo flere muligheder vil du få vist.

Antal børn/ Antal voksne:
Mange af vores aktiviteter er lavet, så de henvender sig til 1 gruppe børn/ 1 klasse ad gangen. Det betyder, at forløb, der henvender sig til skoler ofte vil have et max. på 28 elever ad gangen i bookingdatabasen. Hvis I vil flere af sted ad gangen, kan du prøve at indtaste det samlede antal børn i feltet ”Antal børn”. Hvis dette ikke giver resultat, skal du booke klasserne/ børnegrupperne én ad gangen.

Der er som regel ikke en øvre begrænsning på antallet af voksne, der bliver tilmeldt et forløb, men der er ofte et minimumsantal. For institutioner er minimumantallet oftest 2, hvor det for skoler er 1-2, alt efter typen af aktivitet.

Tidspunkt på dagen:
Det er frivilligt, om du vil indtaste noget i punktet ”Tidspunkt på dagen” på Bookingsiden. Hvis du ikke skriver noget, står den som udgangspunkt til at søge aktiviteter, der finder sted i tidsrummet mellem kl. 08:00 og 17:00.

Ugedag:
Det er frivilligt, om du vil indtaste noget i punktet ”Ugedag” på Bookingsiden. Hvis du ikke skriver noget, søger den på alle ugens dage.

Sted:
Det er frivilligt, om du vil indtaste noget i punktet ”Sted” på Bookingsiden. Hvis du ikke skriver noget, søger den på alle vores aktivitetssteder.

BEMÆRK!! 
Der er flere aktivitetssteder for børn i alderen 0-6 år (herunder "0-6 år", "Natur og sprog", Børnehaver, Natur og Miljø" og Naturværkstedet Kløvermarken). Hvis du vil have vist alle 0-6 års aktiviteter samlet, så kan du finde en oversigt over aktiviteter til daginstitutioner her  

Booking af cykler på Københavns Naturskole, Kalvebod Fælled for skoler ligger i kategorien ”Cykelskole – skolen på cykel”.

De tidligere mininaturskoler, økobaser og naturskoler er blevet samlet under Københavns Naturskole. Nogle af stederne er blevet nedlagt, mange har skiftet navn og nye er kommet til. Alle stederne starter med navnet ”Københavns Naturskole” efterfulgt af et navn og navnet på stedet (basen), eks. ”Københavns Naturskole, Gribskov”

Det tidligere ”Kalvebod Naturskole” hedder nu ”Københavns Naturskole, Kalvebod Fælled”, mens den tidligere mininaturskole ”Amager Fælled” er blevet til ”Københavns Naturskole, Amager Fælled”.

Målgrupper:
Det er frivilligt, om du vil indtaste noget i kategorien ”Målgrupper” på Bookingsiden. Hvis du ikke skriver noget, søger du på alle målgrupper.

Alder/klassetrin:
Det er frivilligt, om du vil indtaste noget i kategorien ”Alder/Klassetrin” på Bookingsiden. Hvis du ikke skriver noget, søger du på alle alderstrin.

Fag/læreplaner:
Det er frivilligt, om du vil indtaste noget i kategorien ”Fag/Læreplan” på Bookingsiden. Hvis du ikke skriver noget, søger du på alle fag og læreplaner.

Temaer/emner:
Det er frivilligt, om du vil indtaste noget i kategorien ”Temaer/Emner” på Bookingsiden. Hvis du ikke skriver noget, søger du på alle temaer og emner.

Serviceniveau:
Serviceniveauet angiver, i hvor høj grad en aktivitet foregår sammen med en naturvejleder/underviser fra et af vores aktivitetssteder og hvor meget, I forventes at være selvkørende.
Det er frivilligt, om du vil indtaste noget i kategorien ”Serviceniveau” på Bookingsiden. Hvis du ikke skriver noget, søger du på alle typer serviceniveau.