Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Ressource- og Affaldsskolen hjælper skoler og daginstitutioner i København med at bruge de mange eksisterende lærings- og undervisningstilbud om affald og ressourcer – bl.a. på vores natur- og miljøskoler og hos de regionale affaldsselskaber Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding.

Skolen ta'r Skraldet

Om os
Vi arbejder med at udvikle nye:
• Læringsforløb for børnehavebørn
• Undervisningsforløb for grundskolen og
• ”Affaldsfri" skoler

Om affald, børn og unge
Affald er alt det, vi smider ud.
Hvis det havner forkert – på gader, veje og parker – ser det grimt ud, det kan skade natur og mennesker, og det er dyrt at rydde op.
Hvis det havner rigtigt, kan det genanvendes og blive til værdifulde ressourcer.
Den forståelse vil vi gerne give videre til Københavns børn og unge. Blandt andet ved at involvere dem i lokale, konkrete problemstillinger i samspil med professionelle aktører.

Københavns Ressource- og Affaldsplan 2018
Sammen med Teknik og Miljøforvaltningen arbejder vi konkret med seks initiativer under temaet ”Københavnerne sorterer”. De seks initiativer er:

<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen/skraldehelten">Skraldehelten</a>
Børn i daginstitutioner får besøg af Skraldehelten og lærer om affald, materialer, ressourcer og sortering.
<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen/ressourceaktivist-uddannelsen">Ressourceaktivist-uddannelsen</a>
Eleverne lærer, hvordan de kan bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundets ressourceforvaltning
<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/miljoeteamet/skoler-og-fritidshjem/affaldsfri-skole">Affaldsfri Skoleforløb</a>
Eleverne inddrages i arbejdet med at blive bedre til sortere skolens affald og reducere mængderne af affald på skolen.
<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen/dbgu">Den Bæredygtige Generation</a>
En årlig udfordring til folkeskolens ældste klasser om at undersøge et bestemt ressource- og affaldsproblem og foreslå lokale løsninger.
 

 

Herudover koordinerer vi besøg i eksterne læringsrum, såsom natur- og miljøskoler, genbrugscentre samt affaldsselskaber, og vi inviterer skraldemænd ud og fortælle børn og unge om deres arbejde.  

Skolen ta'r Skraldet
Vi skaber synergi mellem de nye og de eksisterende initiativer. Et flagskib er "Skolen ta'r Skraldet", der har eksisteret siden 2010 og fortsat udvikler sig med stor succes.

<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen/skraldet">Skolen tar Skraldet</a>
Skolen ta'r Skraldet er et gratis undervisningsforløb til folkeskoleelever om henkastet affald.

Kontakt os
Vi deler gerne vores viden og erfaringer og er i konstant udvikling mod nye mål og initiativer. Derfor kan teamet altid kontaktes for gode idéer og sparring.

Ressource- og Affaldsskolen:

Flemming Sjølin Bauer
Flemming Sjølin Bauer
Specialkonsulent
24 85 44 63
Jakob Poll
Jakob Poll
Projektmedarbejder
40 48 62 39
Ane Ethelberg
Ane Ethelberg
Projektmedarbejder
51 80 51 72
Mette Algren Mikkelsen
Mette Algren Mikkelsen
Teamkoordinator
24 46 24 29
Bjarke
Bjarke Schjødt Larsen
Skraldehelt
24 64 70 25