Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Ressource- og Affaldsskolen tilbyder undervisning og kampagner med fokus på affald og ressourcer. Vi hjælper desuden skoler og daginstitutioner i København med at bruge byens mange andre lærings- og undervisningstilbud – bl.a. på vores natur- og miljøskoler og hos de regionale affaldsselskaber Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding.

Om os
Vi arbejder med:
• Undervisningskampagnen
"
Den Bæredygtige Generation Undersøger"
• Affaldsambassadører på skolen
• Støtte til planlægning af undervisningsforløb om affald og ressourcer
(
Ressourceaktivisterne)

Om affald, børn og unge
Affald er alt det, vi smider ud.
Hvis det havner forkert – på gader, veje og parker – ser det grimt ud, det kan skade natur og mennesker, og det er dyrt at rydde op.
Hvis det havner rigtigt, kan det genanvendes og blive til værdifulde ressourcer.
Den forståelse vil vi gerne give videre til Københavns børn og unge. Blandt andet ved at involvere dem i lokale, konkrete problemstillinger i samspil med professionelle aktører.

Københavns Ressource- og Affaldsplan 2018
Sammen med Teknik og Miljøforvaltningen, 
Børne- og Ungdomsforvaltningens Miljøteam og vores kolleger på 0-6 årsområdet arbejder vi med følgende konkrete initiativer under temaet ”Københavnerne sorterer”.

<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen/skraldehelten">Skraldehelten</a>
Børn i daginstitutioner får besøg af Skraldehelten og lærer om affald, materialer, ressourcer og sortering.
<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen/ressourceaktivist-uddannelsen">Ressourceaktivist-uddannelsen</a>
Eleverne lærer, hvordan de kan bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundets ressourceforvaltning
<a target="_blank" href="https://www.groen.kk.dk/KBU/Alt%20om%20os/Miljoeteamet/Skoler%20og%20Fritidshjem/Affald/Undervisning%20om%20affald">Undervisning om affald</a>
Find masser af undervisningsforløb og -materialer omkring affald og ressourcer.
<a target="_blank" href="https://www.groen.kk.dk/VisKalender?dates=&activity_place=9c828960-59fa-4f78-a7af-2de9e91a4be3&activity_subject=d57ddb51-8b04-4a2d-a64e-2aa3174bbaed&activity_alder=&activity_types=3850396b-81f2-4293-9a89-eed7cd58f498%253b34329c94-e552-4fcb-bf09-4bf0ae59e4e8%253b76d3457e-2490-4589-8de2-507f4c349ea7%253b1a0f31ad-84f9-4a5c-b68e-e6ef229d6e7a%253b0fcfd7eb-ac21-4382-871e-d6c1a1cecc87%253b796dfed0-bc9c-48ae-bb34-2336dc6bb674%253b625f82ca-de07-4f0e-a6f8-41e7859c724b%253beade2bce-2464-4adc-b23b-cd2850087e15">Kick off din affaldssortering!</a>
Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.
 

 

Herudover koordinerer vi besøg i eksterne læringsrum, såsom natur- og miljøskoler, genbrugscentre samt affaldsselskaber, og vi inviterer skraldemænd ud og fortælle børn og unge om deres arbejde.  

Skolen ta'r Skraldet
Vi skaber synergi mellem de nye og de eksisterende initiativer. Et flagskib er "Skolen ta'r Skraldet", der har eksisteret siden 2010 og fortsat udvikler sig med stor succes.

<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen/skraldet">Skolen tar Skraldet</a>
Skolen ta'r Skraldet er et gratis undervisningsforløb til folkeskoleelever om henkastet affald.


Kontakt os
Vi deler gerne vores viden og erfaringer og er i konstant udvikling mod nye mål og initiativer. Derfor kan teamet altid kontaktes for gode idéer og sparring.

 

Ressource- og Affaldsskolen:

Mette Algren Mikkelsen
Mette Algren Mikkelsen
Teamkoordinator
24 46 24 29
Mohammed Hachache
Mohammed Hachache
Projektmedarbejder
24 85 44 63