Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Miljøtjenesten i København er et tværforvalteligt samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen og en række eksterne samarbejdspartnere

skoleklasse på besøg hos Amagerforbrændingen

Miljøtjenesten består af følgende miljøskoler, tiltag og projekter:

<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/energiogvand">ENERGI & VAND</a>
Greater Copenhagen Living Lab, Roskildevej 211-213
36 30 36 06
<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/oeresunds">Øresundsmiljøskolen</a>
Carls Bastion, Refshalevej 20, 1432 København K
26 37 42 25
<a target="_blank" href="http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/mobile-science-center-4/">Mobile Science Center</a>
Skiftende placering efter aftale
27 77 02 66
<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen/skraldet">Skolen tar Skraldet</a>
Undervisningsforløb om affald og ressourcer på jeres skole
24 46 24 29
<a target="_blank" href="http://www.groen.kk.dk/alt-om-os/nultilseks/naturvaerksted">Naturværkstedet Kløvermarken</a>
Kløvermarksvej 511, 2300 København S
27 77 02 94


Miljøtjenestens mål

Miljøtjenestens overordnede formål er at give børn og unge i København større forståelse for at værne om vore ressourcer og miljø gennem at opbygge undervisning med inddragelse af forskellige samarbejdspartnere.

Miljøtjenesten i København arbejder således med at åbne byens miljøinstitutioner op for undervisning af skoleelever og udvikle kvaliteten af besøgene. Derudover etablerer, udvikler og driver Miljøtjenesten fire eksperimenterende miljøskoler og andre miljøundervisningsaktiviteter for målgruppen 0-18 år, i samarbejde med relevante partnere.

Miljøtjenesten fungerer ligeledes som et videnscenter for både børn, lærere, pædagoger, offentlighed og interessenter i København.

Målet er i sidste ende at være med til at skabe en ny generation af bæredygtige borgere i vores hovedstad.

Miljøtjenesten i København er et tværforvaltningssamarbejde mellem:
• Børne- og Ungdomsforvaltningen
• Teknik og Miljøforvaltningen

Aktiviteter
Miljøtjenesten tilbyder en række aktiviteter. Du kan besøge byens miljøinstitutioner, en af vores fire miljøskoler eller arbejde med natur- og miljøaktiviteter hjemme på institutionen eller skolen.

Miljøtjenesten arbejder med undervisning inden for tre områder:

1.
Bæredygtigt miljø og forsyning
Her undervises i Københavns stofkredsløb og tekniske infrastruktur. Det gør vi på de eksperimenterende miljøskoler; Energi- & Vandværkstedet, Naturværkstedet Kløvermarken, Det Mobile Science Center, samt på byens folkeskoler med projekt Skolen ta'r Skraldet.

2. Bæredygtig byudvikling
Her undervises i Københavns byliv, byrummet, livsstile og byplanlægning. Cykelskole – skolen på cykel hører til her.

3. Byens miljøkonsekvenser
Her undervises i miljøkonsekvenser i forbindelse med byudvikling. Det gør vi på den eksperimenterende miljøskole Øresundsmiljøskolen.

Udvikling af elevkompetencer
Miljøtjenesten ønsker at udvikle børn og unges kompetencer inden for 4 områder:
• Handlekompetencer – vi vil klæde børn og unge på til at kunne træffe bevidste valg i forhold til deres individuelle miljømæssige adfærd.
• Demokratisk dannelse – vi vil klæde børn og unge på til at kunne forstå hvordan man i individuelt og i fællesskab, på demokratisk vis, kan påvirke udviklingen mod en bæredygtig udvikling.
• Innovationskompetencer - vi vil klæde børn og unge på til at kunne anskue ting på nye måder, og at se muligheder for social og teknologisk forandring.
• Viden om hvordan den bæredygtige by fungerer - vi vil klæde børn og unge på til at kunne forstå Københavns stofkredsløb, det teknologiske system og hvordan produktionen foregår.

Pædagogiske metoder
I Miljøtjenesten anvender vi en række pædagogiske metoder, som tilpasses alt efter målgruppen:
• Vi åbner op for nye universer
• Vi anvender hands-on undervisning
• Vi anvender unikke læringsmiljøer
• Vi anvender meningsfulde læringssituationer
• Vi anvender tredimensionelle versioner af problemstillinger
• Vi anvender innovationspædagogik