Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Miljøtjenesten i København er et tværforvalteligt samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen og en række eksterne samarbejdspartnere

skoleklasse på besøg hos Amagerforbrændingen

Miljøtjenesten består af følgende miljøskoler, tiltag og projekter:

Greater Copenhagen Living Lab, Roskildevej 211-213
36 30 36 06
Skiftende placering efter aftale
27 77 02 66
Undervisningsforløb om affald og ressourcer på jeres skole
24 46 24 29
Kløvermarksvej 511, 2300 København S
27 77 02 94
Carls Bastion, Refshalevej 20, 1432 København K
26 37 42 25

Siden 1. januar 1999 har Miljøtjenesten undervist og inddraget børn, unge og voksne i at gøre København til en verdensby med ansvar for klima og miljø. 
Over en million børn, unge og voksne har  oplevet  Miljøtjenestens mange aktiviteter i de over 20 år som Miljøtjenesten har eksisteret. 
På trods af flere kommunalvalg, skift af borgmestre og gentagende besparelser, har Miljøtjenesten gennem vores partnerskaber kunne finde veje til at udvide sine aktiviteter lige indtil 2020.  
COVID-19-pandemien ramte Miljøtjenesten hårdt i 2020. Miljøtjenestens besøgstal blev mere end halveret pga. nedlukning af skoler og institutioner. 
Miljøtjenesten brugte, i stedet for normal aktivitet, 2020 på to ting:  Hjælp til skoler og institutioner med nødpasning på Miljøtjenestens enheder og udlån af personale -  og på at se fremad gennem en ny visionsplan.   
Miljøtjenesten får ny visionsplan ”Fælles klimauddannelse – fælles ansvar” for perioden 2021-2025.  
Miljøtjenestens nye visionsplan vil revitalisere Miljøtjenesten. Miljøtjenesten skal i endnu højere grad end tidligere understøtte København Kommunes politiske målsætninger på klima- og miljøområdet gennem pædagogiske virkemidler.  
Miljøtjenestens visionsplan vil understøtte kommuneplanen ”En Verdensby med Ansvar” med at gøre København til et levende laboratorium og udstillingsvindue for bæredygtige byløsninger.  
Dette vil vi gøre ved at styrke Miljøtjenesten som et Living Lab for klima- og miljøuddannelse gennem forskning og udvikling i pædagogiske virkemidler, videncentre og fyrtårne, udstillinger og showcasing, co-design og inddragelse samt undervisning i autentiske læringsrum. 

Miljøtjenesten står allerede stærkt på disse områder, men skal styrkes organisatorisk, økonomisk og kompetencemæssigt, hvis målet om at skabe en ny bæredygtig generation gennem klima- og miljøuddannelse skal blive en del af Københavnerfortællingen om den bæredygtige by.   

Grundstenene til den nye Miljøtjeneste blev lagt i 2020  

Grundstenene til realisering af den nye visionsplan blev lagt allerede i 2020. Miljøtjenestens arbejde med at gøre skoler og institutioner til handle-og læringsrum blev styrket med team Uddannelse og Bæredygtig Omstilling (UBO). UBO arbejder med at (ud)danne fremtidens grønne generation og fjerne barrierer for at handle klimarigtigt i praksis på byens skoler og institutioner. 

UBO arbejder indholdsmæssigt med både affald og ressourcer, energiforbrug, madspild samt klimavenlige fødevarer og har et pædagogisk fokus på at gøre det globale lokalt, gøre det abstrakte konkret og gøre problemer til løsninger. 
UBO har altid haft projekt ”Skolen Ta’r Skraldet” i Miljøtjenesteregi. Nu er hele UBO flyttet ind under Miljøtjenestens paraply. 

Velkommen til UBO i Miljøtjenesten.   

Inden for Miljøtjenestens arbejde med strategisk samskabelse er Miljøtjenesten blevet styrket med Klima Ambassadør Uddannelsen (KAU). 
KAU arbejder med at udvikle og facilitere inddragelsesforløb for københavnske børn og 
unge om politiske problemstillinger for Københavns bæredygtige udvikling. KAU er Miljøtjenestens fyrtårn for demokratisk og politisk dannelse samt reel elevinddragelse om klima og bæredygtig byudvikling. KAU’s pædagogik har fokus på at gøre virkelige, komplekse problemer forståelige, at skabe erfaringsbaserede handlekompetencer og gøre unge til med-skabere af politikudvikling på alle niveauer. 

Velkommen til KAU i Miljøtjenesten .

Derudover er Miljøtjenestens rolle i klima-planen styrket med vedtagelsen af en fælles klimauddannelse for København i Roadmap 2021-2025. 

Miljøtjenesten står for at udvikle en fælles klimauddannelse, som omhandler strategisk samarbejde med uddannelsesaktører eksternt og internt i Københavns Kommune; udvikling af en grøn læseplan; styrket klimaundervisning for lærere og elever samt udvikling af ”klimaskoler” med lokale handle- og læringsrum på skolerne. 

Sidst men ikke mindst fik Miljøtjenesten sin 
egen udstilling i 2020 som del af det nye showroom – Den Bæredygtige By - på ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab.

Miljøtjenestens formål


Miljøtjenesten arbejder for at understøtte København Kommunes politiske målsætninger på klima- og miljøområdet gennem pædagogiske tiltag og virkemidler.  

Miljøtjenestens mission er at understøtte Københavns transformation mod at blive en bæredygtig by, gennem at ud(danne) 
en ny klima- og miljøbevidst generation. En generation, som er livsduelig, fagligt kompetent samt har lyst og evner til at værne om vores fælles ressourcer og kompetencer til at skabe løsninger på disse klima- og miljøudfordringer, som medborgere og medarbejdere.   

Miljøtjenestens vision er at gøre København til et levende laboratorium og udstillingsvindue for klima- og miljøpædagogiske tiltag og virkemidler i Københavns transformation mod at blive en bæredygtig by. 

Miljøtjenesten vil gøre klima- og miljøpædagogiske tiltag og virkemidler til en integreret del af Københavnerfortællingen om den bæredygtige by.    

En tværforvaltningsuddannelsestjeneste for klima og miljø i København  

Miljøtjenesten er en uddannelsestjeneste som er funderet i to forvaltninger, nemlig Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Miljøtjenestens primære funktion er at være inkubator for udvikling og drift af innovative klima- og miljøpædagogiske tiltag som f.eks. science centre, miljøskoler, større 
klima- og miljøpædagogiske projekter,
tematiske uddannelsesforløb og praksisrettede tiltag på skoler og institutioner som handle og læringsrum. 

Målgruppen er primært børn og unge, pædagoger og lærere samt hele skoler og institutioner. 

Miljøtjenestens aktiviteter udvikles og drives primært i længerevarende forpligtende samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, fra store forsyningsselskaber til små NGOer.  

Miljøtjenesten deltager i forskning om egne pædagogiske tiltag og virkemidler sammen med eksterne vidensinstitutioner og er dermed et levende laboratorium for klima- og miljøpædagogiske tiltag og virkemidler.

Miljøtjenesten har egne pædagogiske videncentre, showroom og demolabs, som benyttes til vidensdeling, afholdelse af konferencer og showcasing af de forskellige pædagogiske tiltag og virkemidler som benyttes i København. 

Økonomi

Miljøtjenestens økonomi er sammensat således, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen betaler Miljøtjenestens basisudgifter. 

Herudover bidrager forvaltningerne gennem Miljøtjenesten til medfinansiering af udviklings- og driftsudgifterne i Miljøtjenestens forskellige pædagogiske tiltag.  

Miljøtjenestens  samarbejdspartnere bidrager i forskellig grad med den resterende økonomi til udvikling og drift af Miljøtjenestens pædagogiske tiltag. 

Den økonomiske ansvarsfordeling er mellem Miljøtjenesten og samarbejdspartnere er beskrevet i samarbejdsaftaler.  


 

Kontaktperson:

Jesper Steenberg
Jesper Steenberg
Leder, ENERGI & VAND og innovationsleder, Miljøtjenesten
26 12 43 66