Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Kondiværkstedet er Københavns Kommunes mobile sundheds- og konditest-værksted.

 Kondiværkstedet

OM KONDIVÆRKSTEDET
Kondiværkstedet er indrettet i en 18 m² skurvogn, som gratis kan bestilles til at blive sat op på din skole i en uge. Her kan du og dine klasser lave konditests, undersøge lungefunktionen, puls og blodtryk og studere de anatomiske modeller, der er med i værkstedet.

Værkstedet leveres f.eks. mandag morgen, sættes i skolegården, ved gymnastiksalen eller et andet uforstyrret sted ved skolen, hvor det kan sluttes til 230 V.

KONDIVÆRKSTEDETS INDHOLD
Værkstedet indeholder:

  • Et par løbebånd
  • 3-5 kondi/ergometercykler
  • Et par romaskiner
  • Pulsure
  • Blodtryksmålere
  • Mini-spirometre
  • Peak-flowmetre
  • Håndkraftmålere
  • Stetoskoper
  • Stopure

Maskinerne kan ved hjælp af enkle vejledninger bruges af lærer og elever til at undersøge elevernes kondital, lungevoluminer, pulsrater og blodtryk i hvile og i aktivitet.

Værkstedet kan inddrages i biologi, idræt, fysik/kemi, natur/teknologi og andre fag, hvor motion og træning kan indgå.

FORUDSÆTNINGER
For at få Kondiværkstedet ud på jeres skole, skal I kunne garantere at minimum 8 klasser benytter værkstedet i låneperioden. Vi vil kontakte jer for en oversigt over antal klasser, klassetrin og antal elever, der har brugt det.

BOOKING
OBS!
OBS! OBS!

Kondiværkstedet er pt. ikke tilgængeligt. Det vides ikke, hvornår Kondiværkstedet er klar igen.