Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Klimaforandringer påvirker børn og unges verden og fremtid. Når klimaet forandres – forandres verden. Vi skal give vores børn og unge de bedste forudsætninger for at kunne begå sig i en foranderlig verden.

Klimaambassadør Uddannelsen hørt ungdom book 

OM KLIMA AMBASSADØR UDDANNELSEN

Klima Ambassadør Uddannelsen er et tilbud til københavnske 7. klasser. Som omdrejningspunkt for forløbet inddrages eleverne i en klimaudfordring fra en udefrakommende aktør - ofte fra politisk niveau - som har en virkelighedsbaseret problemstilling, de har behov for børn og unges perspektiv på.

Klimaambassadørforløbet tilrettelægges som et borgerinddragelsesforløb, der skræddersyes således, at eleverne opnår kompetencer og faglige færdigheder i tråd med folkeskolens mål. Samtidig klædes eleverne på til at give opgavestilleren kompetent rådgivning på deres problemstilling i børnehøjde.

EN AMBASSADØR SPREDER RINGE I VANDET

Ambassadørerne får natur- og samfundsfaglig viden om klimaudfordringer og bæredygtige løsninger. Derudover giver uddannelsen eleverne konkrete redskaber til at træde ind i ambassadørrollen og være formidlere af deres viden blandt venner, familie og beslutningstagere. Undervejs i forløbet formidler ambassadørerne på deres egen skole og afslutningsvis præsenterer ambassadørerne deres resultater for opgavestilleren og indgår i dialog.

Gennem den virkelighedsnære opgave opnår eleverne erfaring og større bevidsthed om deres demokratiske handlemuligheder som borgere i et lokalsamfund. De bidrager til samfundsudviklingen - med nye perspektiver på udfordringerne, kreative idéer, løsninger i børnehøjde og en vilje til at gøre en forskel.

Alt dette ruster eleverne med motivation til at være aktive medskabere og formidlere af en bæredygtig fremtid.

 

KLIMAAMBASSADØRERNES PROJEKTER

2020, efterår: Det Nationale Ungeklimaråd stiller opgaven:

Ud fra et børne- og ungeperspektiv skal I udforme anbefalinger til fremtidens klimauddannelse i grundskolen.

Læs klimaambassadørernes anbefalinger til fremtidens klimauddannelse i grundskolen her.

Se video om klimaambassadørernes udbytte af at deltage i Klima Ambassadør Uddannelsen her.

 

2020, forår: Aflyst pga. Covid-19

 

2019, efterår: Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen, stiller opgaven:

Forbered og afhold et Youth Takover på Rådhuset under det internationale C40 klimatopmøde. Ved Youth Takeover er I værter for dialog mellem 200 lokale og internationale unge, borgmestre og embedsmænd, som skal diskutere hvordan unges rolle styrkes i den grønne omstilling.

Læs om resultaterne af Youth Takeover – herunder Københavns Kommunes planer for øget klimauddannelse her

Se deltagernes idékatalog til C40 borgmestre og embedsmænd her

2019, forår: Copenhagen Solution Lab stiller opgaven:

Giv jeres bud på, hvordan trafik og byplanlægning ser ud i fremtidens bæredygtige København, set med et børne- og ungeperspektiv. Lav desuden en tjekliste til byplanlæggere.

Se ambassadørernes tjekliste for en bæredygtig by til byplanlæggere her

2018, efterår: 2030-panelet stiller opgaven:

Rådgiv 2030-panelets referencegruppe; Hvad er vigtigst fra et børne- og ungeperspektiv, når danske byer skal opnå "Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund" inden år 2030?

Læs klimaambassadørernes leverance og se deres to videoer her: Klimaambassadørernes bidrag til 2030-panelets SDG-baseline

2017, efterår: Børne- og Ungdomsborgmester, Pia Allerslev, stiller under kommunalvalget opgaven:

Forbered og afhold en Grøn Valgdebat på Københavns Rådhus, hvor I er værter for en dialog og paneldebat mellem skoleelever og kandidater til Københavns Borgerrepræsentation.

Se billeder fra valgdebatten her og her

2016, efterår: Udenrigsministeriet stiller opgaven:

Udarbejd forslag til tiltag og indsatser på folkeskoler, som kan være med til at opfylde verdensmålene i 2030.

Se videoen med ambassadørernes forslag: http://video.kk.dk/video/15160822/fns-17-verdensmal-i-bornehojde

2015, december: Ved COP21 i Paris bad ICLEI - 'Local Governments for Sustianability' klimaambassadørerne holde åbningstalen for verdens byer og regioner.

Se ambassadørernes åbningstale her: http://www.youtube.com/watch?v=sBcGaK16FyYLæs mere om Klima Ambassadør Uddannelsen i vores folder:
Klimaambassadørernes infofolder 

 

Kontaktpersoner:

Ida Nørgaard Otte
Ida Nørgaard Otte
Teamleder, Hørt Ungdom
61142090
Louise Dalsgaard
Louise Dalsgaard
Pædagogisk medarbejder
21 63 64 81
Charlotte D
Studentermedhjælp
Ane Rotbøll Jørgensen
Ane Rottbøll Jørgensen
Teamleder, Hørt Ungdom (på barsel)
61 14 20 90