Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Klimaforandringer påvirker børn og unges verden og fremtid. Når klimaet forandres – forandres verden. Vi skal give vores børn og unge de bedste forudsætninger for at kunne begå sig i en foranderlig verden. Give dem en stemme når der træffes beslutninger om klimaspørgsmål som berører deres fremtid.

Klimaambassadør Uddannelsen hørt ungdom book 

OM KLIMA AMBASSADØR UDDANNELSEN
Klima Ambassadør Uddannelsen er et Åben Skole-tilbud til københavnske 7. klasser. Uddannelsen inddrager eleverne i klimaspørgsmål i et forløb tilrettelagt med optimale rum for læring og dannelse. Eleverne opnår stor natur- og samfundsfaglig viden om klimaudfordringer samt erfaring med og større bevidsthed om deres demokratiske handlemuligheder. Faglighed og inddragelse er med til at ruste eleverne med handlekompetence og motivation til at være aktive medskabere og formidlere af en bæredygtig fremtid.

Undervejs på uddannelsesforløbet løser eleverne opgaver og formidler klimaviden på deres egne skoler. Derudover arbejder eleverne med en fælles udfordring, der tager afsæt i virkelighedens klimaudfordringer.  

EN AMBASSADØR SPREDER RINGE I VANDET

Som klimaambassadør får eleverne ansvar og erfaring med at videreformidle deres viden om klima. Uddannelsen giver eleverne konkrete redskaber til at træde ind i ambassadørrollen og være formidlere af deres viden blandt venner og familie. Ambassadørerne udvikler selv undervisningsforløb om klima og afholder elev-til-elev undervisningsforløb på egen skole. Det er med til at sikre at ambassadørernes viden om klima når endnu flere elever.

Igennem inddragelse i virkelighedens klimaforandringer bidrager klimaambassadørerne til samfundsudviklingen – med nye perspektiver på udfordringerne, kreative idéer, løsninger i børnehøjde og en vilje til at gøre en forskel. Når eleverne inddrages, udvikler de sig til at være ambassadører, der repræsenterer et børn-og ungeperspektiv. Dette er med til at give klimadebatten et menneskeligt ansigt – for hvordan kan vi tale om en bæredygtig fremtid, uden at inddrage den kommende generation?

Læs mere om Klima Ambassadør Uddannelsen her

Se klimaambassadørernes tale ved åbningen af Sharing Copenhagen 2014:
http://www.youtube.com/watch?v=sBcGaK16FyY 

Læs talen her

Se klimaambassadørerne på Children's Climate Summit in Copenhagen 2014

Læs rapporten Engaging the Next Generation her

Kontaktpersoner:

Ane Rotbøll Jørgensen
Ane Rottbøll Jørgensen
Projektleder
61 14 20 90
Louise Dalsgaard
Louise Dalsgaard
Pædagogisk medarbejder
21 63 64 81
Jesper Koch Bro
Jesper Koch Bro
Projektmedarbejder
24 98 58 53