Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Verdensmål 14 handler om at bevare og sikre en bæredygtig brug af verdens have. Verdenshavene udgør en livsvigtig ressource, der absorberer CO2 og er levebrød for flere milliarder mennesker. Derfor skal overfiskning bekæmpes, og fiskeriet skal finde et bæredygtigt niveau. Og forureningen af verdenshavene - hovedsageligt med plastikaffald - skal standses.
Afdelingen for Bæredygtig Udvikling udbyder på Øresundsmiljøskolen en lang række forløb, der tager sit udgangspunkt i havet omkring os. Du kan booke og læse mere om hvert enkelt forløb nedenfor.

                Verdensmål 14: Livet i havet

 

– for specialklasser. Mød havnens bedst camouflerede fisk. Hvad er op og ned på en fladfisk og hvorfor ser den egentlig ud som den gør?
– for specialklasser. Vi ser nærmere på hvordan krabben trækkerv ejret, hvad spiser den og om man kan se forskel på han og hunkrabber.
Med rejenet og waders fanger vi dyr på det lave vand i strandkanten.
– for specialklasser. Vi lærer fisken at kende ved at se på den udenpå og indeni. Vi ser på forskelle og ligheder.
- for specialklasser. Hvilke slags fisk findes der i Øresund, hvad er en invasiv art, og kan torsken tale?
(FULDT BOOKET) Hornfisken der, i store stimer, runder vore pynter og måske ender på en grill, er indbegrebet af maj.
– for specialklasser. Denne aktivitet giver mulighed for at se på og røre ved fladfisk hjemme på jeres skole og mærke hvor forskellige de er.
Gennem håndtering og undersøgelse bliver vi kloge på krabben.
- for specialklasser. Med waders og net udforsker vi det lave vand. Øresund myldrer af liv og vi skal fange fisk, rejer, muslinger og andre smådyr.
- for store elever. Undervisning for de største elever i folkeskolen (5.-10. klasse) med vægt på høj faglighed og praktiske aktiviteter.
- for specialklasser. Hvad er tang egentlig? På stranden skal vi blive klogere på planter og alger fra havet.
– for specialklasser. Sammen ser vi på strandkrabber, rør ved dem og prøver måske at holde dem.