Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling udbyder på nuværende tidspunkt nedenstående forløb til indskolingen i skoleåret 2021/22.

indskoling forløb skoler

Vær opmærksom på, at forløbene foregår forskellige steder - enten på en af vores natur- og miljøskoler eller på jeres egen skole. Hvis du klikker på forløbstitlen, bliver du taget direkte videre til bookingen, hvor du kan læse mere om forløbet og evt. booke det. Hvis der ikke fremkommer nogle resultater, er forløbet sandsynligvis fuldt booket.

3--4. klasse. Book forløbet "Affaldsambassadørerne" til 3.-4. klasse.
(FULDT BOOKET) - og honning! Eleverne undersøger blomsten og bien i felten og under stereolup og smager på honningen.
Vi skal ud og finde planter/blomster/urter, og hvad skovbunden ellers gemmer.
Et stjerne-orienteringsløb for 80-200 elever. Selvhjulpen tur som foregår på Tørvehus Sletten.
Vi sanker brænde i skoven, ser på forskellige træsorters egenskaber og bruger vores dejlige bål og gløder til lækre smagsprøver.
Eleverne lærer om CO2, fotosyntese, drivhuseffekt, fossile brændstoffer og energi.
- Med mulighed for fokus på dansk som andetsprog og udgangspunkt i elevernes viden.
Udlån af cykler og cykelhjelme til cykeltur på Vestamager.
Red byen fra oversvømmelse, lav vejrobservationer og lær om fremtidens vilde vejr med den interaktive 3D-model.
Vi undersøger forskellige tilpasninger til det danske vinters betingelser.
Vi undersøger dyrenes levesteder og levevilkår i skoven og ved fjorden omkring Kattinge Værk om vinteren og i det tidlige forår.
Med rejenet og waders fanger vi dyr på det lave vand i strandkanten.
på Sydhavnens Genbrugscenter. (0.-2. kl.) Et lærerigt og anderledes undervisningsforløb som forbinder genbrug med biodiversiteten.
(FULDT BOOKET) Vi røgter ruser og ser nærmere på fangsten, og hvis vi har held med den tilbereder vi fangsten i røgovnen.
0.-3.. klasse. En sjov og lærerig eventdag, hvor vi kommer ud til jer og lærer børnene ressourcebevidsthed og affaldssortering.
(FULDT BOOKET) Udstyret med kikkerter går vi på opdagelse for at finde fugle på Vestamager.
Undersøgelse af fuglelivet ved Kongelunden.
Udstyret med en planche og i små grupper arbejder eleverne ud i terræn med at iagttage og diskutere forskellige fugles ydre anatomi og tilpasninger.
Vi starter med at kigge på udstoppede fugle og herefter går vi med kikkerter ud til fjorden, i skoven og til Kattinge Søs fugletårn.
Vi samler urter som f.eks. brændenælder, skvalderkål og mælkebøtter, og I tilbereder dem på egen hånd over bålet.
Vi udvælger træer som vi fælder, slæber til sløjdpladsen, afgrener, udsaver, udkløver og bearbejder med knive og huljern.
- På Amager Fælled. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og et slagnet til hver gruppe.
- i Fælledparken. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og en teske til hver gruppe.
- i Østre Anlæg. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og en teske til hver gruppe.
Vi finder grene af gran og fyr, kogler, svampe, mosser, larver og bær på grene og klipper pyntegran.
Eleverne laver deres egne dekorationsskiver eller halmkranse.
(FULDT BOOKET) Vi skal blandt andet høre julehistorier, lave smagsprøver over bål og i skoven og finde naturmaterialer til juledekorationer.
0.-2. klasse. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.
Eleverne får lært, hvordan man bruger kniv sikkert og afslutter med at bruge de lærte metoder til at lave en smørekniv, som de får med hjem.
Gennem håndtering og undersøgelse bliver vi kloge på krabben.
Naturvejlederen møder op i lejren og hjælper med at lave brugsting.
Vi kommer ud til jer på fritidsinstitutionen og laver forskellige aktiviteter med børnene, der lærer dem om ressourcebevidsthed og affaldssortering.
Oplev hvordan forsyningen med el, varme, vand og fjernelse af spildevand har ændret sig gennem de sidste 150 år.
Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer sættes der gennem sjove aktiviteter fokus på musen og ræven.
(FULDT BOOKET) Blomster, græs, knuste mursten, trækul og kridt bruges til at skabe kunst.
Vi skal lege med navigation, og vi starter med naturen som vejviser.
En dag med fysisk udfordring og tekniske færdigheder i naturen på og omkring Kattinge Værk.
I står selv for overnatningen, men kan have en vejleder på i nogle timer om dagen.
(FULDT BOOKET) Om efteråret er naturen rig på frugter og bær, som vi i fællesskab indsamler og laver til saft.
- i Bøllemosen. Denne aktivitet er en selvhjulpen tur, så der er ikke tilknyttet nogen vejleder til aktiviteten.
- i Kongelunden. I står selv for det fulde program.
på Sydhavnens Genbrugscenter. (3.-4. kl.) Et lærerigt og anderledes undervisningsforløb som forbinder genbrug med biodiversiteten.
0. klasse. Book forløbet "Skraldebanden" til 0. klasse.
1.-2. klasse. Book forløbet "Skraldebanden" til 1.-2. klasse.
Snitte Emil er et forløb, hvor eleverne lærer at snitte, save og bruge en økse på en sikker måde.
Vi laver bl.a. mikado, ringspilbrikker og terninger til mølle, dam og terningkast.
Eleverne lærer at læse kort og observere og orientere sig i naturen.
(FULDT BOOKET) Bevæbnet med knive, kurve og svampebøger indsamler vi forskellige slags svampe og undersøger deres form, lugt og farver.
Vi går på svampejagt i Boserup Skov, som har et rigt liv af mange forskellige typer svampe.
Vi går på opdagelse i svampenes verden og samler, smager og studerer svampe.
Findes der virkelig dyr der bruger snorkel og dykkerklokke, når de skal trække vejret under vandet?
I går på jagt i Østre Anlægs gode søer, sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
I går på jagt på Amager Fælleds gode søer og vandløb. I sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
Vi kløver træ og brænder træstykkerne i en kagedåse. Efterfølgende tegner vi med det nylavede kul.
Vi måler træhøjder, regner massefylde, tæller antal juletræer og finder en hektar.
Vi skal ud i naturen! Vi er ude hele dagen og bevæger os gennem terrænet til fods eller på cykler.
(FULDT BOOKET) Der fokuseres på hvad der netop er specielt for små som store naturområder i gå-afstand fra skolen.
Vi går på opdagelse i naturen og finder flotte ting, som kan hænges op i de uroer, som eleverne selv laver.
Forløbet har fire centrale temaer: Vand og energi, vand og transport, vand og landskabsændringer og vand og liv.
Lær om hvordan vi fik vand dengang København havde rendestene, og kravl en tur i kæmpetoilettet.
Få besøg på jeres skole af vandhelten og vandskurken og lær om den rolle vand har i vores hverdag
I går på egen hånd på jagt i vores gode vandhuller og kanaler og sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
Vi fælder træer og laver personlige vandrestave.
Eleverne fra udskolingen får et indblik i alle FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling et sted i byen
- var mere end bare krigere. Lav vikingestave og tænd bål uden moderne hjælpemidler.
Vi fælder træer til vikingeskibene, kløver stammerne, spidser og udhuler dem.
Vi fælder træer og laver våben af veddet.
(FULDT BOOKET) Vi presser æbler til most i den store saftpresse, og eleverne får en smagsprøve af deres egen hjemmelavede most.