Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Københavns Kommune tilbyder en række undervisningsaktiviteter og forløb til folkeskoler i Københavns Kommune.

Skoler

Besøg vores natur- og miljøskoler eller find inspiration til den daglige undervisning, hvad enten den foregår hjemme på skolen eller et andet sted.
Vi har året rundt en lang række tilbud, der er særligt målrettet de enkelte klassetrin. Find en samlet liste med vores forløb til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling for skoleåret 2019/20 ved at klikke på en af de tre bokse nedenfor. Læs desuden mere om ABUs support indenfor naturfag samt vores events til skoler og institutioner:

<image mediaid="{B22B520C-BFE5-45FC-90A8-172D7BD9F5F2}" mediapath="/Images/Store units/Indskoling 210 x 100" src="~/media/Images/Store units/Indskoling 210 x 100.ashx" />

Indskolingsforløb

Find undervisningsforløb til indskolingen for skoleåret 2022/23. Læs mere

<image mediaid="{77E93829-E8AD-4831-8E97-414F3D66342C}" mediapath="/Images/Store units/Energiensvejbredygtigforsyning_unit" src="~/media/Images/Store units/Energiensvejbredygtigforsyning_unit.ashx" />

Mellemtrinsforløb

Find undervisningsforløb til mellemtrinnet for skoleåret 2022/23. Læs mere

<image mediaid="{272D14FB-7784-40AD-961B-28787E2949EF}" mediapath="/Images/Store units/Udskoling210x100" src="~/media/Images/Store units/Udskoling210x100.ashx" />

Udskolingsforløb

Find undervisningsforløb til udskolingen for skoleåret 2022/23. Læs mere

<image mediaid="{7893FF20-F924-4A8E-9D8C-FC5794EC2D35}" mediapath="/Images/Events/Events for skoler" src="~/media/Images/Events/Events for skoler.ashx" />

Events for skoler og institutioner

Læs mere om, hvilke events vi afholder og deltager i for skoler og institutioner. Læs mere

<image mediaid="{1D0A8966-03DA-4A8F-A08F-13A701313F76}" mediapath="/Images/Aktivitetssteder/Naturfaglig support/Mobile Science Center stor unit" src="~/media/Images/Aktivitetssteder/Naturfaglig support/Mobile Science Center stor unit.ashx" />

Mobile læringsrum

Få besøg af Mobile Science Center, Træløberen eller Flyvefisken. Læs mere


VORES AKTIVITETER:
Aktiviteterne er sammensat, så der er udfordringer og oplevelser for elever på alle klassetrin, hvad enten de finder sted på en af kommunens natur- eller miljøskoler, i lokalområdet eller hjemme på skolen.


Aktiviteterne understøtter fagenes Fælles Mål og tager udgangspunkt i en hands-on tilgang til læring. De undervisningsforl
øb, der finder sted på natur- og miljøskolerne, foregår i unikke læringsrum, der stimulerer elevernes forskellige læringsstile og understøtter de forskellige emner og temaer.

Ved en del af forløbene er I sammen med en naturformidler, som guider elever og lærere gennem aktiviteter bygget op omkring et bestemt tema. Forløbene varer typisk 4 timer og kan foregå på en af kommunens natur- og miljøskoler, i en park eller skov eller hjemme på jeres egen skole.

Vi stiller også gerne natur- og miljøskoler, udstyr og viden til rådighed, hvis I gerne vil arbejde med et emne selv og benytte jer af de faciliteter, der er til rådighed.

Vi har aktivitetsforløb og undervisningsmateriale til næsten alle fag, men har særligt mange tilbud til naturfagene, dansk, matematik, idræt og de kreative og håndværksmæssige fag. Vi tilbyder også en række aktiviteter, der tager udgangspunkt i klassens sociale liv via samarbejdsøvelser, og hvor elevernes egne og indbyrdes sociale færdigheder kommer i spil.

Vores aktiviteter er primært målrettet folkeskoler i Københavns Kommune. Det er gratis at benytte tilbuddene for kommunens folkeskoler.

Privatskoler i København og alle typer skoler fra andre kommuner er dog velkommen i det omfang, der er plads mod betaling. Hvis du er interesserede i at booke et forløb, skal du kontakte udbyderen af forløbet direkte. Du kan finde kontaktinformationerne her.


BOOKING

Hvis du vil vide mere om de forskellige tilbud og måske booke dem, kan du klikke her.

I løbet af året afholder vi en række særlige arrangementer, ligesom vi også fortæller om, hvad andre laver, der kan have interesse for de københavnske folkeskoler.