Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

På Kattinge Værk ønsker vi at bruge lokalområdets natur og historie aktivt og tilbyder derfor et tema omkring en af Danmarkshistoriens vigtigste perioder, Vikingetiden.

Vikinger på Kattinge Værk 

Sted: Kattinge Værk
Fag/læreplaner:
Historie, håndværk og design, madlavning
Alder/klassetrin:
4.-6. klassetrin
Årstid:
Hele året
Kommentar:
Aftale om faglige temaer og aktiviteter udarbejdes, efter at overnatning på Kattinge Værk er booket
Kontakt: Kattinge Værk på tlf. 51 52 47 35 eller projektleder Anja Liebermann, tlf. 26 30 43 59, email:
Anjali@kk.dk
Mødested:
Kattinge Værk

Med afsæt i historiske fortællinger og scenarier fra Vikingetiden vil eleverne blive draget ind i en verden af kunsthåndværk, madlavning, nordisk mytologi, vikingeskibe, handel og erobringer. Eleverne kan med en praktisk hands-on formidling få et indblik i vikingernes familie- og samfundsforhold hjemme på gårdene. Med afsæt i lokalområdet kan vi også arbejde med, hvordan vikingerne brugte naturen som kilde til mad og andre ressourcer. Vikingerne var kendt for deres handelsrejser og erobringstogter ude i verden. Ved at inddrage eksempler på handelsvarer fra fjerne egne, kan eleverne få en viden om samspillet mellem forskellige kulturer og konsekvenserne af handels- og erobringstogterne. Vi kan sætte fokus på livet som barn i vikingetiden ved at vise, hvor mange arbejdsopgaver børnene hjalp til med i dagligdagen, men også ved at introducere eleverne til lege og spil kendt fra vikingetiden.

Vikingetemaet på Kattinge Værk skal primært ses som et praktisk supplement til den mere boglige historieundervisning på skolerne. Det vil derfor være en fordel, at eleverne har en baggrundsviden om Vikingetiden for at kunne sætte de praktiske aktiviteter ind i historisk kontekst. De enkelte forløb sammensættes i et samarbejde mellem de deltagende lærere og ressourcepersoner fra de lokale skoletjenester med fokus på ikingetiden.

Ønsker klassen at gøre lidt ekstra ud af den praktiske del, kan vikingetemaet afsluttes med et vikingemarked for forældrene, hvor eleverne får mulighed for at vise og sælge mad og kunsthåndværk.

 

IDEER TIL AKTIVITETER

 • Værksted med fremstilling af forskellige kunsthåndværk fra Vikingetiden
 • Fiskeri i fjorden eller søen med stang, garn eller ruse
 • Sanke urter i skoven eller høste grønt fra højbedene til madlavning
 • Tilberedning af vikingemåltider
 • Historie- og mytefortælling om historiske hændelser eller nordisk mytologi
 • Rollespil med udgangspunkt i sværdkamp
 • Lege- og spilaktiviteter for børn i Vikingetiden
 • Etablering af vikingemarked for hinanden eller forældre

 

EKSEMPLER PÅ LÆRINSMÅL

 • Eleverne får viden om væsentlige træk fra Vikingetiden
 • Eleverne får viden om konsekvensen af vikingernes samspil med andre kulturer
 • Eleverne kan opstille historiske scenarier fra Vikingetiden og forklare valget
 • Eleverne kan ved hjælp af rollespil og praktiske opgaver få en fornemmelse af livet i en vikingelandsby
 • Eleverne kan sammenligne særtræk ved forskellige tiders fremstillinger af vikinger
 • Eleverne stifter bekendtskab med forskellige håndværk, der var udbredte i Vikingetiden

 

FÆLLES MÅL
Forløbet "Vikingerne" understøtter følgende Fælles Mål fra historie efter 6. klassetrin:

 

Kronologi og sammenhæng


Kronologi, brud og kontinuitet

Det lokale, regionale og globale

Historiekanon


Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng

Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering

Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie

Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie

Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse

Eleven har viden om kanonpunkter


Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien

Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder

Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden

Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden 

 

Historiebrug

Historiske scenarier

Konstruktion og historiske fortællinger

Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden

Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier

Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger

Eleven kan begrunde valg af historiske scenarier til at få indsigt i samfundsforhold i fortiden

Eleven har viden om kriterier for valg af historiske scenarier

Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser

Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser