Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Et af Kattinge Værks formål er at give Københavns børn og unge praktiske redskaber til at begå sig i naturen. Man får ikke meget bedre rammer til at udfolde sig på friluftsområdet end på Kattinge Værk.

Lejrliv Kattinge Værk 

Sted: Kattinge Værk
Fag/læreplaner:
Idræt, madkundskab og elevens alsidige udvikling
Alder/klassetrin:
0.-10. klassetrin
Årstid:
Hele året (vandet skal være minimum 10° C for at kunne sejle)
Kommentar:
Aftale om faglige temaer og aktiviteter udarbejdes, efter at overnatning på Kattinge Værk er booket
Kontakt: Kattinge Værk på tlf. 51 52 47 35 eller projektleder Anja Liebermann, tlf. 26 30 43 59, email:
Anjali@kk.dk
Mødested:
Kattinge Værk

Eleverne vil under kompetent vejledning blive udfordret på både krop og sind i den storslåede natur. Både fjorden, skoven og vores egen lejrplads vil komme i spil som aktive læringsrum for vores friluftslivsaktiviteter. Kattinge Værks grej tæller fx kanoer, kajakker, klatreudstyr, liggeunderlag, soveposer og MBT cykler. I den tilstødende Boserup Skov er der både O-løb ruter og MTB spor. Grej og faciliteter giver mulighed for at strikke et skræddersyet udeliv-forløb sammen, der tager højde for både alderstrin og faglige og sociale fokusområder.

Et vigtigt element i vores friluftsforløb vil altid være samarbejde, da de fleste af vores aktiviteter kræver, at eleverne formår at hjælpe og støtte hinanden og finde fælles løsninger på problemstillinger. Eleverne vil i sådanne situationer få en erkendelse af, at de er afhængige af hinanden, og at alle er nødt til at levere det aftalte.  

Et vigtigt og sjovt element ved at dyrke friluftsliv er kunsten at kunne lave mad over bål. Eleverne lærer forskellige teknikker til udendørs madlavning. Her vil samarbejde igen være et kodeord. Afhængigt af årstiden vil en del af maden, der tilberedes, være selvfanget eller fundet i skoven. Vi skal ud og fiske samt  i skoven for at sanke urter og finde bær.

Kattinge Værks formidling i udeliv og friluftsliv kan tage udgangspunkt i Friluftsrådets læringskort som er målrettet grundskolen. Læringskortene understøtter forskellige temaer og friluftsaktiviteter og er målrettet lærere og pædagoger, der ikke nødvendigvis er uddannede friluftsvejledere eller har stor erfaring med formidling af friluftsliv. På denne måde ønsker Kattinge Værk at understøtte deltagende lærere i selv at bruge udeliv og friluftsliv som formidlingsform efterfølgende.

IDEER TIL LEJRLIVS-AKTIVITETER

 • Udendørs overnatning
 • Madlavning over bål
 • Teambuilding og samarbejdsøvelser
 • Klatring på klatrevæg
 • Kanosejlads
 • Kajaksejlads
 • Jollesejlads
 • O-løb eller GPS-løb i skoven
 • MBT-kørsel i skoven


EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL

 • Eleven lærer forskellige teknikker til at tænde bål på en sikker måde
 • Eleven lærer forskellige teknikker til at tilberede mad over bål
 • Eleven lærer, hvilken beklædning og hvilke redskaber og remedier, der er hensigtsmæssige i forbindelse med ture og overnatning i naturen
 • Eleven lærer at bruge og være i naturen på en ansvarlig og sikker måde
 • Eleven lærer vigtigheden af at tage ansvar for og udføre en individuel arbejdsopgave, der understøtter et fælles mål
 • Eleven lærer sikkerhedsforanstaltninger i forhold til de planlagte aktiviteter

Der vil blive opsat specifikke læringsmål for de enkelte aktiviteter og forløb i samarbejde med de ansvarlige lærere og pædagoger, når aktiviteter og faglige fokusområder er endeligt aftalt.

 

FÆLLES MÅL
Temaet "Lejrliv" understøtter følgende Fælles Mål i idræt efter 7. klassetrin
:

Natur- og udeliv

Kropsbasis

Samarbejde og ansvar

Eleven kan gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier

Eleven har viden om orienteringsløbskort, kompas og digitale medier

Eleven kan anvende kropsbevidsthed i bevægelser

Eleven har viden om kroppens spænding, balance, holdning og form

Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter

Eleven har viden om samarbejdsmetoder

Eleven kan planlægge enkle friluftsaktiviteter

Eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteter

 

 

Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre

Eleven har viden om processer i gruppearbejde