Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Hørt Ungdom har til formål at styrke unges aktive deltagelse i politiske processer når det gælder byens bæredygtig omstilling. Vi udvikler og faciliterer inddragelse af byens unge i aktuelle, virkelighedsnære og lokale projekter og bygger bro mellem unge og byens beslutningstagere ved at skabe rum for dialog og samarbejde.
Deltagelse i inddragelsesforløbene styrker de unges demokratiske selvtillid samtidig med at de får faglig viden og udvikler deres projekt-, formidlings- og samarbejdskompetencer og øger deres kendskab til muligheder for at deltage aktivt i samfundet.

hørt ungdom book

Hørt Ungdom står for sekretariatet for Københavns Ungeråd og Klima Ambassadør Uddannelsen og skaber lærerig børne- og ungeinddragelse for Københavns områdefornyelser, politikere og andre beslutningstagere der arbejder for byens bæredygtige omstilling. Hørt Ungdom har bl.a. inddraget unge i facilitering af C40 ungetopmøde, forskellige byfornyelsesprojekter, rådgivning til 2030-panelet om danske Verdensmål og i at arrangere Grøn Valgdebat for Københavnske politikere. Læs meget mere under vores indsatser.
 

Hørt Ungdoms primære indsatser er:

<image mediaid="{A4290F97-E323-4F46-A0D3-9A850F541CB8}" mediapath="/Images/Store units/Hoert Ungdom/KAU thumb" src="~/media/Images/Store units/Hoert Ungdom/KAU thumb.ashx" />

Klima Ambassadør Uddannelsen

Fremtidens generation uddannes til børneklimaeksperter og får indflydelse på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Læs mere

<image mediaid="{6697CA60-670B-4D5F-AA37-F21ED9B31349}" mediapath="/Images/Store units/Hoert Ungdom/Ungeråd thumb" src="~/media/Images/Store units/Hoert Ungdom/Ungeråd thumb.ashx" />

Ungeråd KBH

35 engagerede unge mellem 12-20 år sætter et ungt fodaftryk på byens politiske beslutninger. Læs mere

<image mediaid="{FC8595EC-21CC-4E55-B768-4C8954D95A3F}" mediapath="/Images/Store units/Hoert Ungdom/Byudvikling thumb" src="~/media/Images/Store units/Hoert Ungdom/Byudvikling thumb.ashx" />

Inddragelse af byens børn og unge

Hørt Ungdom laver borgerinddragelse af unge fra udskolingen og op til 21 år. Læs mere

Kontaktpersoner:

Ane Rotbøll Jørgensen
Ane Rottbøll Jørgensen
Teamleder, Hørt Ungdom
61 14 20 90
Ida Nørgaard Otte
Ida Nørgaard Otte
Projektmedarbejder, Hørt Ungdom
61142090
Natasha Dottin
Natasha Dottin
Projektmedarbejder
29 42 13 32
Louise Dalsgaard
Louise Dalsgaard
Pædagogisk medarbejder
21 63 64 81
Charlotte D
Studentermedhjælp