Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Skolen ta'r Skraldet tilbyder besøg af gæstelærere, der i et forløb på fire lektioner arbejder med forskellige skraldeproblematikker sammen med klassen.

 

Skolen ta'r Skraldet er et gratis undervisningsforløb til folkeskoleelever, hvor de gennem affaldsindsamling, leg og læring lærer at tage medansvar for et rent, bæredygtigt og ressource effektivt København.
Med grabbers og skraldespande kommer to underviserer til din skole, hvor de på fire lektioner arbejder med forskellige skraldeproblematikker og lærer eleverne om konsekvenserne ved henkastet affald.


Undervisningsforløb

Skolen ta'r Skraldet tilbyder tre forskellige forløb:

0.-2. klasseSkraldebanden":
Forløbet til de yngste elever giver en begyndende forståelse for affaldsproblematikker i København, og eleverne lærer at se affald som en ressource. Gennem forløbet stifter eleverne bekendtskab med de mest normale affaldstyper i bybilledet og omkring skolen. Undervisningen er sjov, lærerig og hands-on og understøtter flere Fælles Mål indenfor natur/teknologi.

0. klasse. Book forløbet "Skraldebanden" til 0. klasse.
1.-2. klasse. Book forløbet "Skraldebanden" til 1.-2. klasse.3.-6. Klasse
Affaldsambassadørerne”:

Over fire lektioner arbejder eleverne med renhold, sortering og genanvendelse, indsamling af henkastet affald, ressourcer, affalds nedbrydningstider og omkostninger. Eleverne lærer om vigtigheden af at tage medansvar for deres egen by, og at de selv spiller en aktiv rolle i forhold til fermtidens bæredygtige samfund. Forløbet understøtter flere Fælles Mål indenfor natur/teknologi.

3--4. klasse. Book forløbet "Affaldsambassadørerne" til 3.-4. klasse.
5.-6. klasse. Book forløbet "Affaldsambassadørerne" til 5.-6. klasse.


 

7.-10. klasseAffaldsudfordringen”:
Affaldsudfordringen lærer eleverne om Københavns planer på affaldsområdet, og de stifter bekendskab med nogle af Københavns udfordringer med affald samt deres eget syn på - og medvirken til - affald i byen. I forløbet arbejdes der med de æstetiske, økonomiske og miljømæssige omkostninger, der er forbundet med affald i byen, og eleverne skal finde på innovative løsninger på byens affaldsudfordringer. Forløbet understøtter flere Fælles Mål indenfor geografi og samfundsfag.

7.-10. klasse. Book forløbet "Affaldsudfordringen" til udskolingen.

 

Ønsker du at arbejde videre med affald har Amager Ressourcecenter mange spændende tilbud til skoleklasser. Se mere her. 

 

 

Kontaktpersoner:

Mette Algren Mikkelsen
Mette Algren Mikkelsen
Teamleder, Uddannelse for Bæredygtig Omstilling
24 46 24 29
Mohamed Hachache
Mohamed Hachache
Projektmedarbejder
24 85 44 63 (På barsel)