Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Klassen Sorterer Skraldet tilbyder besøg af gæstelærere, der i et forløb på fire lektioner arbejder med forskellige skraldeproblematikker sammen med klassen.

Klassen Sorterer Skraldet

Klassen sorterer skraldet er et gratis forløb over tre sammenhængende lektioner, hvor vores formidlere kommer ud til jeres klasse og lærer eleverne om, hvorfor affaldssortering er vigtig, hvordan man affaldssorterer korrekt, og hvad eleverne selv kan gøre, hvis de er i tvivl. Eleverne får den nødvendige viden og handlekompetence, som det kræves for at opnå den adfærdsændring som skal til for vellykket affaldssortering i klasserne.

Forløb kan bookes herunder eller ved kontakt til Mohamed Hachache på tlf. 24 85 44 63 eller mail dp2a@kk.dk.

Book undervisningsforløb


Klassen Sorterer Skraldet for 0.-2. klasse:

For 0.-2. klassetrin. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.


Klassen Sorterer Skraldet for 3.-6. klasse:

For 3.-6. klassetrin. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.


Klassen Sorterer Skraldet for 7.-10. klasse:

For 7.-9. klassetrin. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.

Kontaktperson:

Mohamed Hachache
Mohamed Hachache
Projektmedarbejder
24 85 44 63 (På barsel)
Mie Damkjær Geertsen
Mie Damkjær Geertsen
Projektmedarbejder
51 25 86 64