Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Hørt Ungdom laver borgerinddragelse af unge fra udskolingen og op til 21 år. Vi tilrettelægger og faciliterer ungeinddragelse for bl.a. områdefornyelser, skoler, politikere og andre kommunale aktører. Ved inddragelsen vægter vi højt at der er tale om reel indflydelse samtidig med at de unges viden og kompetencer styrkes. Dvs. at vi stiller krav til projektejerne om lydhørhed overfor de unge. Derudover tilrettelægger vi inddragelsesforløbene ud fra skolens mål og med aldersvarende didaktisk ramme. Den virkelighedsnære inddragelse er med til at styrke elevernes motivation, demokratiske selvtillid og styrker deres praksisfaglige kompetencer indenfor samarbejde, projektarbejde og innovation.

Byudvikling byg din by hørt ungdom book

Eksempler på inddragelsesprojekter

Dialogmøder
Hørt Ungdom bidrager til udvikling og facilitering af Børne- og Ungdomsforvaltningens dialogmøder for borgere i forbindelse med kommunens indsats for Styrket Udskoling.
Formålet med dialogmøderne er at give skolerne ny inspiration til at arbejde med den motiverede skoledag, at politikerne får input til det politiske arbejde og at elever, forældre og borgere i kommunen får input til videre dialoger i de demokratiske kanaler, fx elevråd, skolebestyrelse, offentlige dialoger, mv.


Byg din by
Byg din by er et inddragelsesforløb, hvor Hørt Ungdom faciliterer inddragelsen af et områdes skoleelever i udviklingen af et byrum. Opgaven stilles af Områdefornyelsen. Områdets 7. klasses elever undersøger og idéudvikler løsninger, laver skitser i MineCraft med Dansk Arkitektur Center og bygger til sidst deres designs på Erhvervsskolen NEXT. Til sidst præsenteres og testes de unges byrumsmøbler i det aktuelle byrum.
Hørt Ungdom afviklede forløbet på flere skoler i perioden 2017-2020 for Områdefornyelse Sundby og Nordvest.
Selve undervisningsforløbet findes i læringsportalen MeeBook. Du skal bruge uni-login for adgang og herefter søge i ShareIt på 'BUF: Byg din by'. https://meebook.com/forside/folkeskolen

Ungeparlamentet
I 2018-2020 faciliterede Hørt Ungdom ungeinddragelse for Områdefornyelsen Kulbanekvarteret. Under forløbet blev områdets 7. klasser omdannet til et Ungeparlament, hvor Hørt Ungdom lavede et danskforløb om demokrati og deltagelse. 

Kontaktpersoner:

Louise Dalsgaard
Louise Dalsgaard
Projektkoordinator
21 63 64 81
Mette Algren Mikkelsen
Mette Algren Mikkelsen
Teamleder, Uddannelse for Bæredygtig Omstilling
24 46 24 29