Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

- At gøre det usynlige synligt

Et elevinddragende undervisningsmateriale til at nedbringe energiforbrug ved at arbejde med adfærd

Her er et elevinddragende undervisningsmateriale og forløb, som bidrager til at nedbringe energiforbruget på skolen.

Forløbet er en øjenåbner og giver elever, lærere og elevråd indblik i og redskaber til at påvirke energiforbruget på egen skole.

Forløbet er dynamisk, så man kan tilrettelægge det efter tid og behov, og så er det tilpasset, så alle lærere kan bruge det.

Undervisningsmaterialet giver dig og eleverne

  • Indsigter i energi som ressource - særligt el, varme og vand.
  • Indsigter i adfærd, og hvordan man påvirker den.
  • Vejledning og motivation til at skabe en mere energirigtig adfærd.
  • Redskaber til at lære andre at få en mere energirigtig adfærd.

Hvem er forløbet til?

Det gode ved adfærd er, at alle gør det, ikke alle forstår det, men alle kan lære det.

Undervisningsmaterialet henvender sig primært til elevrådslærer og elevrådselever i det store elevråd eller 5. til 9. klasse. Materialet egner sig til at blive anvendt på tværs af årgange. Det er en god idé at inddrage det lille elevråd eller de yngste elever i et forløb om energirigtig adfærd, men der må undervisningen tilpasses de yngste.

Undervisningsmaterialet:

Den komplette lærervejledning til det samlede forløb:

Lærervejledningen

 

Undervisningsplanen fungerer som oversigt over det samlede undervisningsforløb:

Undervisningsplan - Energirigtig Adfærd

 

Energirigtig Adfærd

 

Undervisningsgang 1:

Detaljeret undervisningsplan for undervisningsgang om viden:

Drejebog 1 - Viden (Præsentation)

 

 

Præsentation af viden om energi og energirigtig adfærd:

PowerPoint 1 - Viden

 

 

Undervisningsgang 2:

Detaljeret undervisningsplan for energituren:

Drejebog 2 - Energitur (Analyse)

 

 

Observationsark til at udpege skolens energiforbrug:

Observationsark til energitur

 

 

Præsentation af energituren:

PowerPoint2 - Energitur

 

 

Undervisningsgang 3:

Detaljeret plan over undervisningsgang om energirigtige tiltag:

Drejebog 3 - Tiltag (Workshop)

 

Præsentation af tiltag til at nedbringe energiforbruget:

PowerPoint 3 - Tiltag

 

 

Idékataloget giver inspiration til nye tiltag.

Idékatalog over tiltag

 

Første eksempel på elevrådskampagneplakat – Kampagneplakaten kan bruges som inspiration til produktionen af egne plakater:

Elevrådskampagne plakat 1

 

Andet eksempel på elevrådskampagneplakat - Kampagneplakaten kan bruges som inspiration til produktionen af egne plakater:

Elevrådskampagne plakat 2

 

Første eksempel på præsentation til klasserne – Præsentationen kan bruges som inspiration til, hvordan en præsentation kan laves og afholdes i egen eller andre klasser:

Præsentation til klasserne 1

 

Andet eksempel på præsentation til klasserne - Præsentationen kan bruges som inspiration til, hvordan en præsentation kan laves og afholdes i egen eller andre klasser:

Præsentation til klasserne 2

 

Undervisningsgang 4:

Detaljeret undervisningsplan for evaluering og forbedring af energirigtige tiltag:

Drejebog 4 - Forbedring (Workshop)

 

 

Præsentation af evaluering og forbedring af energirigtige tiltag:

PowerPoint 4 - Forbedring

 

 

Quiz som bl.a. andet kan bruges opsamlingsmetode:

Quiz  

 

Diplom til eleverne som energiambassadører:

Diplom Energirigtig Adfærd

 

 

For mere info eller spørgsmål kan vi kontaktes på nedenstående oplysninger:

Kontakt

Aske Emil Ditzel
Aske Emil Ditzel
Projektmedarbejder
24 37 16 24
Mohamed Hachache
Mohamed Hachache
Projektmedarbejder
24 85 44 63