Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

FNs 17 verdensmål kaldes den mest ambitiøse bæredygtige dagsorden nogensinde. Målene skal frem mod 2030 sikre en bæredygtig udvikling for alle mennesker, alle steder i verden. Målene forpligter blandt andet FNs lande til at afskaffe sult og fattigdom, sikre god uddannelse til alle, skabe bæredygtige energi- og transportløsninger, sikre en ansvarlig produktion og forbrug og passe på vores natur og klima.

 

Hvis vi skal nå i mål med den omfattende dagsorden, skal alle engageres og hjælpe udviklingen på vej. Derfor udbyder Afdelingen for Bæredygtig Udvikling en lang række undervisningsforløb, der tager sit afsæt i FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Undervisningen i verdensmålene har til formål at vise, hvordan både børn, unge og voksne er en del af byen og naturens udvikling. Aktiviteterne tager udgangspunkt i elevernes udviklingstrin gennem det velkendte og det nære miljø, de omgives med, og bygger videre på det.

Gennem inddragelse, viden og konkrete hands-on aktiviteter omsætter Afdelingen for Bæredygtig Udvikling svære og komplekse emner, så det bliver forståeligt for vores målgrupper.

Aktiviteterne lægger dermed op til, at børn og elever bliver vejledt og inspireret til at se, hvordan de selv kan gøre en forskel.

Tilgangen til undervisningen er optimisme, ærlighed og de gode historier gennem inddragende undervisning, og eleverne er i direkte dialog med underviseren.

 

 

Verdenstimen 2021:


I forbindelse med Verdenstimen 2021 på Københavns Rådhus afholdes en række Verdenstimen 2021-forløb med forskellige verdensmåls-temaer. Alle forløb afvikles i efteråret (september-oktober) og afrundes på Københavns Rådhus den. 26. oktober til den officielle Verdenstimen-event, hvor eleverne skal fremvise resultaterne af undervisningen.

 
 

Kontaktpersoner: