Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Bliv inspireret til at bruge FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i dit daglige arbejde med børn og unge!

Verdensmål samlet

HVAD ER VERDENSMÅL I FOKUS?
I Afdelingen for Bæredygtig Udvikling tilbyder vi gennem ”Verdensmål i Fokus” aktiviteter på de københavnske natur- og miljøskoler og i udvalgte læringsrum i byen, der specifikt sætter fokus på verdensmålene.

Vi arbejder for og med FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling ved at koble en lokal samfundsforståelse hos børn og unge med en global forståelse af verden. Dette gør vi ved at tænke innovativt, klæde børn og unge på til fremtidens udfordringer og ved at arbejde aktivt med konkrete eksempler inden for blandt andet klima, natur, miljø og byudvikling. Afdelingen for Bæredygtig Udvikling er ambassadører i verdensmålene på børne - og ungeområdet og fungerer som indgangsportal til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling for børn og unge i Københavns Kommune.

LÆRINGSPRINCIPPER
Undervisning og læring i verdensmålene har til formål at vise, hvordan vi alle - børn, unge og voksne - har indflydelse på byen og verden omkring os. Aktiviteterne tager udgangspunkt i elevernes udviklingstrin gennem det velkendte og det nære og bygger videre på det.

Gennem inddragelse, viden og konkrete hands-on aktiviteter, omsætter ”Verdensmål i Fokus” svære og komplekse emner, så det bliver forståeligt for vores målgrupper. Eleverne opnår redskaber og handlekompetencer inden for de emner, FN’s 17 Verdensmål beskæftiger sig med, f.eks. i forhold til vand, elektricitet, plastik og biodiversitet.

Tilgangen til arbejdet med FN’s 17 Verdensmål er en høj grad af faglighed og aktiv deltagelse fra alle børn uanset alder og forudsætninger. Selv om emnerne og begreberne, vi arbejder med, kan være svære og komplekse, foregår aktiviteterne altid i en optimistisk, ærlig, inddragende og handlingsanvisende atmosfære.

 

FIND VORES FORLØB INDENFOR FN'S 17 VERDENSMÅL NEDENFOR: 
 

<image mediaid="{BFE3B5DA-4699-412D-ADE6-2C1FE2C3FD27}" mediapath="/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 6 stor unit" src="~/media/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 6 stor unit.ashx" />

Verdensmål 6

Find undervisningsforløb, der er tematiseret indenfor verdensmål 6: Rent vand og sanitet. Læs mere

<image mediaid="{2DAACB6F-6F33-41CC-A571-86A066638CFC}" mediapath="/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 7 stor unit" src="~/media/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 7 stor unit.ashx" />

Verdensmål 7

Find undervisningsforløb, der er tematiseret indenfor verdensmål 7: Bæredygtig energi. Læs mere

<image mediaid="{B391E8AE-2436-4815-AF75-62F5516FB130}" mediapath="/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 11 stor unit" src="~/media/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 11 stor unit.ashx" />

Verdensmål 11

Find undervisningsforløb, der er tematiseret indenfor verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Læs mere

<image mediaid="{E5CEB073-870E-4DF3-AF74-83833A5F1AB0}" mediapath="/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 12 stor unit" src="~/media/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 12 stor unit.ashx" />

Verdensmål 12

Find undervisningsforløb, der er tematiseret indenfor verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Læs mere

<image mediaid="{7EE60533-77E7-4A16-9035-79DCF5077B87}" mediapath="/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 13 stor unit" src="~/media/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 13 stor unit.ashx" />

Verdensmål 13

Find undervisningsforløb, der er tematiseret indenfor verdensmål 13: Klimaindsats. Læs mere

<image mediaid="{F5B220E6-D2A8-4E5C-AF1C-F08D71FE81FE}" mediapath="/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 14 stor unit" src="~/media/Images/Units til forloeb/Verdensmaal/Verdensmål 14 stor unit.ashx" />

Verdensmål 14

Find undervisningsforløb, der er tematiseret indenfor verdensmål 14: Livet i havet. Læs mere

<image mediaid="{3E0BA723-50AB-4AEB-B4D1-9A66C9F97C6A}" mediapath="/Images/Units til teams/Verdensmaal/Verdensmål 15" src="~/media/Images/Units til teams/Verdensmaal/Verdensmål 15.ashx" />

Verdensmål 15

Find undervisningsforløb der er tematiseret indenfor verdensmål 15: Livet på land Læs mere

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETERNE UDBYDES AF:

<image mediaid="{1A4B7CD5-376A-4B5E-A79F-16ADA634E62E}" mediapath="/Images/Alt om os/Store units for teams/ENERGI  VAND stor unit" src="~/media/Images/Alt om os/Store units for teams/ENERGI  VAND stor unit.ashx" />

ENERGI & VAND

Greater Copenhagen Living Lab tilbyder uddannelse, inddragelse, formidling og forskning Læs mere

<image mediaid="{305C3CE9-213E-4B6C-B357-00FACCC4A9A8}" mediapath="/Images/Alt om os/Store units for teams/Børn Affald og Ressourcer stor unit" src="~/media/Images/Alt om os/Store units for teams/Børn Affald og Ressourcer stor unit.ashx" />

Bæredygtig Generation

Læs mere om de mange spændende bæredygtige forløb Bæredygtig Generation tilbyder Læs mere

<image mediaid="{13D04EEC-94DC-4B68-BA81-638343763AFD}" mediapath="/Images/Alt om os/Store units for teams/Øresundsmiljøskolen stor unit" src="~/media/Images/Alt om os/Store units for teams/Øresundsmiljøskolen stor unit.ashx" />

Øresundsmiljøskolen

Med base i havnen arbejder Øresundsmiljøskolen med byens kulturhistoriske miljøer og med Øresunds natur, miljø og historiske betydning. Læs mere