Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Flyvefisken tilbyder undervisningsaktiviteter til specialklasser og skræddersyr undervisningen til den enkelte klasses behov.

Flyvefisken

 

Flyvefisken er et naturfagligt undervisningstilbud målrettet specialelever

Undervisningen har fokus på at møde eleverne hvor de er og tilpasse aktiviteterne til den enkelte klasses behov og niveau. Flyvefisken har base på Øresundsmiljøskolen, men er udekørende til alle Københavns specialelever.

Tryghed, forudsigelighed og skræddersyet undervisning

Det er en forudsætning for undervisningen, at den finder sted der, hvor eleverne føler sig trygge. Derfor foregår stor del af Flyvefiskens naturformidling ude på specialskolerne, hvor eleverne er i en velkendt ramme, har mulighed for at trække/skærme sig og som har den, for mange elever, nødvendige forudsigelighed. For klasser med flere ressourcer tilbyder Flyvefisken undervisningen i skolens nære natur, fx en lokal strand, park eller grøn kile. Flyvefisken kører ofte til Svanemøllestranden eller Amager Strandpark, men har også besøgt både Kildevældsparken og Søndermarken.
Undervisningen skræddersys til den enkelte klasses faglige og kognitive niveau. Vi udvikler og afholder forløb til alle former for specialskoler, behandlingsskoler og specialklasserækker i Københavns Kommune og tilrettelægger forløbene, så de passer ind i klassens øvrige faglige arbejde. Vi har den holdning, at alle elever – uanset funktionsniveau – skal have adgang til spændende og vedrørende naturfagsundervisning.
Undervisningen er konkret, håndgribelig og altid hands on – det virker!

Verdensmål 14 Livet i Havet og i særdeleshed livet i Øresund, er omdrejningspunktet for de fleste af vores forløb, men vi sætter gerne andre temaer i spil. Krible-krable liv på land, fugle, pattedyr, naturbevægelse - vi kan finde ud af det meste. Undervisningen spænder over alle niveauer – fra rene sanseforløb til STEM-undervisning, hvor vi arbejder med at styrke elevernes undersøgelseskompetencer. I 2021 vil vi udbyde et nyt forløb om biodiversitet, her skal eleverne lære hvordan de selv kan undersøge biodiversiteten i deres egen nære natur.

Fokus på både faglighed og personlige kompetencer

Flyvefiskens undervisning har fokus på at styrke elevernes faglige såvel som deres personlige kompetencer. Vi har erfaret, at det at arbejde med eller i naturen, særligt når der er levende dyr involveret, er et stort plus for elever med særlige behov. Råb og høje lyde larmer mindre når vi er ude og dyrene giver os et fælles tredje at tale om. Vi støtter og hjælper elever med at rykke deres personlige grænser for hvad de troede de kunne eller turde, men respekterer også altid når de siger fra. Hvis klassen arbejder med fokus på personlige kompetencer via PALS, low arousal eller lignende, så opfordrer vi lærere og pædagoger om at medtage dette til Flyvefiskens undervisning, for nogle elever bliver træningen lettere når det er kamufleret i naturfaglig undervisning med en ekstern underviser. Vi arbejder med tegn til tale og bruger visuelle hjælpemidler i vores undervisning. Undervisningen er tilrettelagt med en tydelig – og gerne visualiseret – struktur ligesom vi til alle undervisningsforløb tilbyder et materiale, der med ord og billeder kan forberede eleverne på undervisningen.


Vi anerkender, at elever med særlige behov har gode og dårlige dage og tilpasser undervisningen til de ressourcer klassen har den enkelte dag. Vi har erfaret, hvor stor rolle sanseinput fra naturen spiller hos specialelever og at der nogle dage ikke er rum for meget anden læring end den sanseintegration, der sker når eleven bevæger hånden i en balje vand, smager på havvand, holder en krabbe eller sidder i waders i vandkanten og mærker bølgerne og vandet trykker på kroppen. Flyvefisken anser sanseintegration for at være lige så vigtig som faglig læring, derfor skifter vi gerne spor til det sanselig, hvis det viser sig at være her elevens behov er størst. Det betyder, at vi oplever elever, der er taktilt sky overfor vand pludselig kan sidde med begge arme nede i en balje med vand og krabber eller ser meget urolige elever i waders stå helt stille ude i vandet og bare mærke deres krop. 

 

Vi glæder os til at bringe havet ind i jeres klasse!

 

Partnerskab mellem skolen og Flyvefisken.

Brug af Flyvefiskens tilbud foretages ved at indgå et 2 årigt partnerskab mellem skolen og Flyvefisken. Partnerskabet koster 38.000 kr. pr. år og giver mulighed for at få skræddersyede forløb, både på enkeltdage eller som længere aktivitetsforløb for alle skolens elever.

Kontakt Emilie Marie Hansen på mail jt7v@kk.dk eller telefon: 20 15 84 23 for at høre nærmere. 

 

 

Kontaktperson:

Emilie Marie Hansen
Emilie Marie Hansen
Biolog
20 15 84 23