Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Miljø- & Naturværksted Træstubben er Københavns base midt i byen. Her er der fokus på den urbane natur.

Miljø- & Naturværksted Træstubben 

 

Træstubben er Vesterbros base for lokalt miljøarbejde: en nedlagt toiletbygning i Saxoparken ved Apostelkirken er i samarbejde med naboer, børn fra skoler og daginstitutioner, Center for Park, lokale grønne ildsjæle og foreninger, omdannet til et miljø- & naturværksted. I dele af Saxoparken er der etableret en have med regnvandsopsamling, kompost, insekthotel, urter, grønt tag, dam og højbede.

Træstubben drives  primært som urban miljø- & naturformidlingsbase for daginstitutioner og indskolingsklasser. Vi arbejder ud fra en involverende, musisk og sanselig formidlingsprofil.

TRÆSTUBBEN er drevet af Vesterbro Lokaludvalg, Områdefornyelsen og med støtte fra Friluftsrådet. For mere information kontakt Vesterbro Lokaludvalg.

Se også:

http://www.facebook.com/BlomstrendeBy

http://www.facebook.com/VesterbroJuletraesfest

http://www.facebook.com/traestub