Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Børn i daginstitutioner får besøg af Skraldehelten og lærer om affald, materialer, ressourcer og sortering.

Skraldehelten børn affald og ressourcer

Skraldehelten er på en mission for at gøre København til en affaldsfri by. Men Skraldehelten kan ikke klare det alene, så den har brug for alle børn til at hjælpe sig. Hjælp Skraldehelten ved at lære om affaldssortering, ressourcer og bæredygtighed på en sjov og lærerig måde. Forløbet tilpasses jeres behov, alt efter om I er en enkelt stue eller hele institutionen der vil arbejde med temaet.

Københavns Kommune har ambitiøse mål omkring bæredygtighed. Daginstitutioner i Københavns Kommune skal kildesortere deres affald, så mindst 70 % bliver sorteret i 2024. Udover aktiviteter målrettet børn, kan I booke et oplæg på p-møde omkring affaldssortering i institutionen, ved at kontakte os på skraldehelten@kk.dk.

Book et forløb med Skraldehelten:

Hjælp Skraldehelten ved at lære om affaldssortering, ressourcer og bæredygtighed på en sjov og lærerig måde.
(FULDT BOOKET)-Bæredygtighed i børnehøjde med udgangspunkt i Den styrkede pædagogiske læreplan og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
(FULDT BOOKET) -Lån 10 skraldegrabbere til at samle affald i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling i uge 38.
Vi finder kriblekrabledyr på legepladsen, som vi undersøger - Hvor mange ben har den? Har den vinger? Hvor er munden?
Fremstil jeres eget smukke påskepapir på Naturværkstedet sammen med Skraldehelten.
(FULDT BOOKET)-Sammen med Skraldehelten taler vi om skrald, og hvad det kan bruges til, og så laver vi flotte julegaver af genbrugspapir.

Gennemfør sjove forløb om bioaffald, glas, metal, plast eller papir med materialerne fra Skraldehelten:

Et forløb om bioaffald for hele institutionen. Med historier, viden om bioaffald og sjove opgaver.
Et forløb om bioaffald for hele institutionen. Med historier, viden om bioaffald og sjove opgaver.
Et forløb om glasaffald for hele institutionen. Med historier, viden om glas og sjove opgaver.
Et forløb om glasaffald for hele institutionen. Med historier, viden om glas og sjove opgaver.
Et forløb om metalaffald for hele institutionen. Med historier, viden om metal og sjove opgaver.
Et forløb om metalaffald for hele institutionen. Med historier, viden om metal og sjove opgaver.
Et forløb om papiraffald for hele institutionen. Med historier, viden om papir og sjove opgaver.
Et forløb om papiraffald for hele institutionen. Med historier, viden om papir og sjove opgaver.
Et forløb om plastaffald for hele institutionen. Med historier, viden om plast og sjove opgaver.
Et forløb om plastaffald for hele institutionen. Med historier, viden om plast og sjove opgaver.

Kontaktpersoner:

Ditte Ethelberg-Findsen
Ditte Ethelberg-Findsen
Biolog
21 20 27 68 (På barsel)
Pernille Humlegaard Tonnesen
Pernille Hummelgaard Tonnesen
Naturformidler
29 64 22 02