Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling udbyder på nuværende tidspunkt nedenstående forløb til udskolingen i skoleåret 2022/23.

Udskoling skoler forløb

Vær opmærksom på, at forløbene foregår forskellige steder - enten på en af vores natur- og miljøskoler eller på jeres egen skole. Hvis du klikker på forløbstitlen, bliver du taget direkte videre til bookingen, hvor du kan læse mere om forløbet og evt. booke det. Hvis der ikke fremkommer nogle resultater, er forløbet sandsynligvis fuldt booket.

(FULDT BOOKET) Bliv udfordret gennem fysisk aktivitet og teamsamarbejde i naturen på og omkring Kattinge Værk. En dag med fuld fart på, fysisk udfoldelse og samarbejde.
Lav interviews og analyser byens skrald og find på innovative løsninger på problemet.
(FULDT BOOKET) - for specialklasser. Gennem den naturvidenskabelige metode hjælpes eleverne til at undersøge det, som optager dem.
Så står der ukrudt på spisekortet, som brændenælder, skvalderkål, mælkebøtter. Maden tilberedes over bål.
Tag på cykelsafari og oplev Vestamagers big five! Dåhjorten, grågåsen, tårnfalken, fiskehejren og knopsvanen.
-og honning! Eleverne undersøger blomsten og bien i felten og under stereolup og smager på honningen.
Eleverne skal være skovfoged for en dag og udvælge de rigtige træer til en levering. Men samtidig skal de tage alle de hensyn Naturstyrelsen i dag skal tage.
- Søen og tørvemosen som biotop (med mulighed for fokus på dansk som andetsprog)
- Søen og tørvemosen som biotop. Undersøgelse af vandet og livet i vandet.
(FULDT BOOKET) Vi fælder et birketræ, tapper saft, saver og kløver birkebrænde.
- En dag som lokalpolitiker. Eleverne lærer om kommunalpolitik og byudvikling gennem rollespil
– for specialklasser. Mød havnens bedst camouflerede fisk. Hvad er op og ned på en fladfisk og hvorfor ser den egentlig ud som den gør?
– for specialklasser. Vi ser nærmere på hvordan krabben trækkerv ejret, hvad spiser den og om man kan se forskel på han og hunkrabber.
Vi skal ud og finde planter/blomster/urter, og hvad skovbunden ellers gemmer.
Arbejd hands-on med elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand, og lær om hovedstadsområdets bæredygtige energiforsyning.
Vi undersøger energiressourcer, naturgrundlag og kulstofkredsløb for fire globale storbyer med udgangspunkt i Københavns Klimaplan
Et stjerne-orienteringsløb for 80-200 elever. Selvhjulpen tur som foregår på Tørvehus Sletten.
- i Ryvangen Naturpark. Vi har en trailer fyld med grej som venter på at blive brugt til at skabe mere og bedre natur!
Eleverne lærer om CO2, fotosyntese, drivhuseffekt, fossile brændstoffer og energi.
- Med mulighed for fokus på dansk som andetsprog og udgangspunkt i elevernes viden.
(FULDT BOOKET) -I går forfatterne i bedene, da mange danske sange og digte handler om naturen.
- for store elever. Undervisning for de største elever i folkeskolen (5.-10. klasse) med vægt på høj faglighed og praktiske aktiviteter.
ud i naturen bygger på de 3 naturfag og fokusområderne.
Et fællesfagligt fokusforløb hvor vi arbejder hands-on med vandforsyningssystemet i hovedstadsområdet.
Selvhjulpen tur, hvor I spiller stratego med dyrekort ved skovsøen Skodsborgdam.
- på Kalvebod Fælled. Kom med og bliv udfordret på mod og nysgerrighed og bliv klogere på edderkoppen.
(FULDT BOOKET) -Vi røgter ruser og ser nærmere på fangsten, og hvis vi har held med den tilbereder vi fangsten i røgovnen.
- på Amager Fælled. Vi samler gran og fyrkogler, svampe, mosser og laver, bær på grene, græsser, gran og frøstande, bark og rodstykker.
– for specialklasser. Vi lærer fisken at kende ved at se på den udenpå og indeni. Vi ser på forskelle og ligheder.
- for specialklasser. Hvilke slags fisk findes der i Øresund, hvad er en invasiv art, og kan torsken tale?
- Her kan i få et skræddersyet friluftslivsforløb, der dækker jeres aktuelle behov.
Udstyret med kikkerter går vi på opdagelse for at finde fugle på Vestamager.
Undersøgelse af fuglelivet ved Kongelunden.
(FULDT BOOKET) - med vejleder. Fuglenes form, farver, adfærd, næb og kløer fortæller om fuglenes levevis og tilpasningsevne. Vi undersøger det nærmere.
(FULDT BOOKET) -Eleverne bliver udstyret med cykler og kikkerter og sendes ud i det åbne landskab for at iagttage fugle.
Vi samler urter som f.eks. brændenælder, skvalderkål og mælkebøtter, og I tilbereder dem på egen hånd over bålet.
Vi udvælger træer som vi fælder, slæber til sløjdpladsen, afgrener, udsaver, udkløver og bearbejder med knive og huljern.
-Vi udvælger et træ som naturvejlederen fælder med motorsav, og eleverne afgrener og udsaver.
- fødekæder og mekanismer. Hvilke dyr kan vi fange langs vandkanten i havneslusen og hvordan indgår de i en fødekæde og et fødenet?
(FULDT BOOKET) Naturskolens beliggenhed ved Dyrehaven giver mulighed for at studere kronvildtet, når de er i brunst
Hornfisken der, i store stimer, runder vore pynter og måske ender på en grill, er indbegrebet af maj.
-Vi finder grene af gran og fyr, kogler, svampe, mosser, larver og bær på grene og klipper pyntegran.
(FULDT BOOKET) -Eleverne laver deres egne dekorationsskiver eller halmkranse.
– for specialklasser. Denne aktivitet giver mulighed for at se på og røre ved fladfisk hjemme på jeres skole og mærke hvor forskellige de er.
7.-9. klasse. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.
Lær om smarte og grønne teknologier for klimatilpasning langs Harrestrup Å, og bliv klogere på teknologiens betydning i byen.
Vi cykler ud og sætter fokus på klimaindsatsen i forbindelse med Tour de France 2022.
Eleverne får lært, hvordan man bruger kniv sikkert og afslutter med at bruge de lærte metoder til at lave en smørekniv, som de får med hjem.
Vi skal ud og kigge på, hvordan dyr og planters kærlighedsliv fungerer.
(FULDT BOOKET) -Prøv at lege med efterårets fantastiske farverigdom og bliv en del af en landartudstilling i det fri sammen med andre børn.
Naturvejlederen møder op i lejren og hjælper med at lave brugsting.
- for specialklasser. Med waders og net udforsker vi det lave vand. Øresund myldrer af liv og vi skal fange fisk, rejer, muslinger og andre smådyr.
En kombination af cykling på mountainbike i skoven og finde orienteringsposter på kort.
Jordbundsundersøgelser med mulighed for fokus på dansk som andetsprog.
(FULDT BOOKET) - Fremtidens bæredygtige fødevarer?! Et STEM-forløb, hvor eleverne undersøger Københavns havn og Øresund.
- på Københavns Naturskole, Kalvebod Fælled
En dag fuld af praktiske øvelser, hvor I måler afstande og bruger jeres viden om naturfænomener, samt kort og kompas til at finde vej.
Vi skal lege med navigation, og vi starter med naturen som vejviser.
En dag med fysisk udfordring og tekniske færdigheder i naturen på og omkring Kattinge Værk.
I står selv for overnatningen, men kan have en vejleder på i nogle timer om dagen.
- Posteløb i Østre Anlæg. Materialet består af 33 forskellige opgaver til forskellige fag i folkeskolen.
-Vi går ind i den næsten 200 år gamle skov Kongelunden og finder både modertræer og deres afkom.
- i Bøllemosen. Denne aktivitet er en selvhjulpen tur, så der er ikke tilknyttet nogen vejleder til aktiviteten.
- i Kongelunden. I står selv for det fulde program.
Vi arbejder med fotosyntese og kulstoffets kredsløb.
Vi går på jagt i skoven efter spiselige planter og frugter og tilbereder dem over bål.
-Udstyret med hjelme og save prøver klassen det fysiske og spændende arbejde som skovhugger.
- på Amager Fælled. Vi udvælger træer som vi fælder, slæber til sløjdpladsen, afgrener, udsaver, udkløver og bearbejder med knive og evt. huljern.
Snitte Emil er et forløb, hvor eleverne lærer at snitte, save og bruge en økse på en sikker måde.
Vi laver bl.a. mikado, ringspilbrikker og terninger til mølle, dam og terningkast.
Eleverne lærer at læse kort og observere og orientere sig i naturen.
(FULDT BOOKET) -Bevæbnet med knive, kurve og svampebøger indsamler vi forskellige slags svampe og undersøger deres form, lugt og farver.
Vi går på svampejagt i Boserup Skov, som har et rigt liv af mange forskellige typer svampe.
Vi går på opdagelse i svampenes verden og samler, smager og studerer svampe.
Findes der virkelig dyr der bruger snorkel og dykkerklokke, når de skal trække vejret under vandet?
I går på jagt i Østre Anlægs gode søer, sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
I går på jagt på Amager Fælleds gode søer og vandløb. I sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
Udforsk søens dyre- og planteliv fra vores båd på Damhussøen og arbejd med søens fødekæder og næringsstoffer.
Vi kløver træ og brænder træstykkerne i en kagedåse. Efterfølgende tegner vi med det nylavede kul.
Eleverne løser matematiske opgaver i naturen og udregner længder og højder.
Vi måler træhøjder, regner massefylde, tæller antal juletræer og finder en hektar.
Ca. 1 km fra basen står vores klatretræ, hvor eleverne kan komme 25 meter op ved hjælp at klatregreb.
– for specialklasser. Sammen ser vi på strandkrabber, rør ved dem og prøver måske at holde dem.
- på Amager Fælled. Vi er ude hele dagen og bevæger os gennem terrænet, på opdagelse af naturen på Amager Fælled.
(FULDT BOOKET) Der fokuseres på hvad der netop er specielt for små som store naturområder i gå-afstand fra skolen.
Vi gennemfører op til tre forskellige naturvidenskabelige undersøgelser, som er relevante for lokaliteten og årstiden, ved at følge en fast skabelon for den naturvidenskabelige metode.
Vi går på opdagelse i naturen og finder flotte ting, som kan hænges op i de uroer, som eleverne selv laver.
I går på egen hånd på jagt i vores gode vandhuller og kanaler og sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
Vi fælder træer og laver personlige vandrestave.
- var mere end bare krigere. Lav vikingestave og tænd bål uden moderne hjælpemidler.
Vi fælder træer til vikingeskibene, kløver stammerne, spidser og udhuler dem.
En unik mulighed for at komme helt tæt på naturen i den ”mørke periode”.
Vi fælder træer og laver våben af veddet.