Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling udbyder på nuværende tidspunkt nedenstående forløb til udskolingen i skoleåret 2021/22.

Udskoling skoler forløb

Vær opmærksom på, at forløbene foregår forskellige steder - enten på en af vores natur- og miljøskoler eller på jeres egen skole. Hvis du klikker på forløbstitlen, bliver du taget direkte videre til bookingen, hvor du kan læse mere om forløbet og evt. booke det. Hvis der ikke fremkommer nogle resultater, er forløbet sandsynligvis fuldt booket.

Bliv udfordret gennem fysisk aktivitet og teamsamarbejde i naturen på og omkring Kattinge Værk. En dag med fuld fart på, fysisk udfoldelse og samarbejde.
Tag på cykelsafari og oplev Vestamagers big five! Dåhjorten, grågåsen, tårnfalken, fiskehejren og knopsvanen.
(FULDT BOOKET) - og honning! Eleverne undersøger blomsten og bien i felten og under stereolup og smager på honningen.
Eleverne skal være skovfoged for en dag og udvælge de rigtige træer til en levering. Men samtidig skal de tage alle de hensyn Naturstyrelsen i dag skal tage.
- Søen og tørvemosen som biotop (med mulighed for fokus på dansk som andetsprog)
(FULDT BOOKET) Vi fælder et birketræ, tapper saft, saver og kløver birkebrænde.
Vi skal ud og finde planter/blomster/urter, og hvad skovbunden ellers gemmer.
Et stjerne-orienteringsløb for 80-200 elever. Selvhjulpen tur som foregår på Tørvehus Sletten.
- i Ryvangen Naturpark. Vi har en trailer fyld med grej som venter på at blive brugt til at skabe mere og bedre natur!
Eleverne lærer om CO2, fotosyntese, drivhuseffekt, fossile brændstoffer og energi.
- Med mulighed for fokus på dansk som andetsprog og udgangspunkt i elevernes viden.
Vi undersøger energiressourcer, naturgrundlag og kulstofkredsløb for fire globale storbyer.
- i København. Arbejd hands-on med fysikbegreber som elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand.
Udlån af cykler og cykelhjelme til cykeltur på Vestamager.
(FULDT BOOKET) I går forfatterne i bedene, da mange danske sange og digte handler om naturen.
- for store elever. Undervisning for de største elever i folkeskolen (5.-10. klasse) med vægt på høj faglighed og praktiske aktiviteter.
ud i naturen bygger på de 3 naturfag og fokusområderne.
- i Hovedstadsområdet. Et fællesfagligt fokusforløb hvor vi arbejder hands-on med vandforsyningssystemet.
Selvhjulpen tur, hvor I spiller stratego med dyrekort ved skovsøen Skodsborgdam.
(FULDT BOOKET) I går på jagt efter de fascinerende og drabelige edderkopper på Kalvebod Fælled, og kigger nærmere på dem under lup.
(FULDT BOOKET) Vi røgter ruser og ser nærmere på fangsten, og hvis vi har held med den tilbereder vi fangsten i røgovnen.
Her kan i få et skræddersyet friluftslivsforløb, der dækker jeres aktuelle behov.
(FULDT BOOKET) Udstyret med kikkerter går vi på opdagelse for at finde fugle på Vestamager.
Undersøgelse af fuglelivet ved Kongelunden.
Udstyret med en planche og i små grupper arbejder eleverne ud i terræn med at iagttage og diskutere forskellige fugles ydre anatomi og tilpasninger.
(FULDT BOOKET) Eleverne bliver udstyret med cykler og kikkerter og sendes ud i det åbne landskab for at iagttage fugle.
Vi samler urter som f.eks. brændenælder, skvalderkål og mælkebøtter, og I tilbereder dem på egen hånd over bålet.
Vi udvælger træer som vi fælder, slæber til sløjdpladsen, afgrener, udsaver, udkløver og bearbejder med knive og huljern.
Vi udvælger et træ som naturvejlederen fælder med motorsav, og eleverne afgrener og udsaver.
(FULDT BOOKET) Hornfisken der, i store stimer, runder vore pynter og måske ender på en grill, er indbegrebet af maj.
(FULDT BOOKET) Aktiviteterne omfatter strygning efter smådyr, stangfiskeri, dissektion og tilberedning.
Vi finder grene af gran og fyr, kogler, svampe, mosser, larver og bær på grene og klipper pyntegran.
Eleverne laver deres egne dekorationsskiver eller halmkranse.
Tag med rundt på Kastellet og få indblik i FNs 17 Verdensmål og Kastellets unikke kulturhistorie gennem dialog og sjove aktiviteter.
7.-9. klasse. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.
Tag på klimarejse i ZOO og bliv klogere på, hvilke dyr der er truede af klimaforandringer, og hvad vi kan gøre ved det.
Smarte og grønne teknologier for klimatilpasning langs Harrestrup Å.
Vi cykler ud og sætter fokus på klimaindsatsen i forbindelse med Tour de France 2022.
Eleverne får lært, hvordan man bruger kniv sikkert og afslutter med at bruge de lærte metoder til at lave en smørekniv, som de får med hjem.
Vi skal ud og kigge på, hvordan dyr og planters kærlighedsliv fungerer.
Prøv at lege med efterårets fantastiske farverigdom og bliv en del af en landartudstilling i det fri sammen med andre børn.
- Leg med efterårets fantastiske farverigdom og bliv en del af en landartudstilling i det fri.
Naturvejlederen møder op i lejren og hjælper med at lave brugsting.
En kombination af cykling på mountainbike i skoven og finde orienteringsposter på kort.
Kom tæt på næringsstofferne i Roskilde Fjord i et forløb, der blander teori og hands-on øvelser.
En dag med sjov og udfordring, teknik, balance og fart i skoven omkring Kattinge Værk.
Jordbundsundersøgelser med mulighed for fokus på dansk som andetsprog.
- Fremtidens bæredygtige fødevarer?! Et STEM-forløb, hvor eleverne undersøger Københavns havn og Øresund.
(FULDT BOOKET) på Københavns Naturskole, Kalvebod Fælled
En dag fuld af praktiske øvelser, hvor I måler afstande og bruger jeres viden om naturfænomener, samt kort og kompas til at finde vej.
Vi skal lege med navigation, og vi starter med naturen som vejviser.
Debatskabende dialogbaseret undervisning i en event form, hvor alle FN's Verdensmål er i fokus.
En dag med fysisk udfordring og tekniske færdigheder i naturen på og omkring Kattinge Værk.
I står selv for overnatningen, men kan have en vejleder på i nogle timer om dagen.
- Posteløb i Østre Anlæg. Materialet består af 33 forskellige opgaver til forskellige fag i folkeskolen.
Vi går ind i den næsten 200 år gamle skov Kongelunden og finder både modertræer og deres afkom.
- i Bøllemosen. Denne aktivitet er en selvhjulpen tur, så der er ikke tilknyttet nogen vejleder til aktiviteten.
- i Kongelunden. I står selv for det fulde program.
Udstyret med hjelme og save prøver klassen det fysiske og spændende arbejde som skovhugger.
Snitte Emil er et forløb, hvor eleverne lærer at snitte, save og bruge en økse på en sikker måde.
på Amager Strand. Iført våddragter, snorkel og dykkemaske kigger vi ned under vandoverfladen.
Vi laver bl.a. mikado, ringspilbrikker og terninger til mølle, dam og terningkast.
Eleverne lærer at læse kort og observere og orientere sig i naturen.
(FULDT BOOKET) Bevæbnet med knive, kurve og svampebøger indsamler vi forskellige slags svampe og undersøger deres form, lugt og farver.
Vi går på svampejagt i Boserup Skov, som har et rigt liv af mange forskellige typer svampe.
Vi går på opdagelse i svampenes verden og samler, smager og studerer svampe.
Findes der virkelig dyr der bruger snorkel og dykkerklokke, når de skal trække vejret under vandet?
I går på jagt i Østre Anlægs gode søer, sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
I går på jagt på Amager Fælleds gode søer og vandløb. I sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
Udforsk søens dyre- og planteliv fra vores båd på Damhussøen og arbejd med søens fødekæder og næringsstoffer.
Vi kløver træ og brænder træstykkerne i en kagedåse. Efterfølgende tegner vi med det nylavede kul.
Vi måler træhøjder, regner massefylde, tæller antal juletræer og finder en hektar.
Vi skal ud i naturen! Vi er ude hele dagen og bevæger os gennem terrænet til fods eller på cykler.
(FULDT BOOKET) Der fokuseres på hvad der netop er specielt for små som store naturområder i gå-afstand fra skolen.
Vi gennemfører op til tre forskellige naturvidenskabelige undersøgelser, som er relevante for lokaliteten og årstiden, ved at følge en fast skabelon for den naturvidenskabelige metode.
Vi går på opdagelse i naturen og finder flotte ting, som kan hænges op i de uroer, som eleverne selv laver.
I går på egen hånd på jagt i vores gode vandhuller og kanaler og sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
Vi fælder træer og laver personlige vandrestave.
Eleverne fra udskolingen får et indblik i alle FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling et sted i byen
- var mere end bare krigere. Lav vikingestave og tænd bål uden moderne hjælpemidler.
Vi fælder træer til vikingeskibene, kløver stammerne, spidser og udhuler dem.
En unik mulighed for at komme helt tæt på naturen i den ”mørke periode”.
Vi fælder træer og laver våben af veddet.
Få indblik i FNs 17 Verdensmål med næsehornet som konkret case og via sjove aktiviteter i Søndermarken.