Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling udbyder på nuværende tidspunkt nedenstående forløb til indskolingen i skoleåret 2022/23.

indskoling forløb skoler

Vær opmærksom på, at forløbene foregår forskellige steder - enten på en af vores natur- og miljøskoler eller på jeres egen skole. Hvis du klikker på forløbstitlen, bliver du taget direkte videre til bookingen, hvor du kan læse mere om forløbet og evt. booke det. Hvis der ikke fremkommer nogle resultater, er forløbet sandsynligvis fuldt booket.

på Sydhavnens Genbrugscenter. (0.-2. kl.) Et lærerigt og anderledes undervisningsforløb som forbinder genbrug med biodiversiteten.
(FULDT BOOKET) - for specialklasser. Gennem den naturvidenskabelige metode hjælpes eleverne til at undersøge det, som optager dem.
-og honning! Eleverne undersøger blomsten og bien i felten og under stereolup og smager på honningen.
– for specialklasser. Mød havnens bedst camouflerede fisk. Hvad er op og ned på en fladfisk og hvorfor ser den egentlig ud som den gør?
– for specialklasser. Vi ser nærmere på hvordan krabben trækkerv ejret, hvad spiser den og om man kan se forskel på han og hunkrabber.
Vi skal ud og finde planter/blomster/urter, og hvad skovbunden ellers gemmer.
Eleverne lærer om CO2, fotosyntese, drivhuseffekt, fossile brændstoffer og energi.
- Med mulighed for fokus på dansk som andetsprog og udgangspunkt i elevernes viden.
-Vi undersøger forskellige tilpasninger til det danske vinters betingelser.
Vi undersøger dyrenes levesteder og levevilkår i skoven og ved fjorden omkring Kattinge Værk om vinteren og i det tidlige forår.
Med rejenet og waders fanger vi dyr på det lave vand i strandkanten.
- på Amager Fælled. Vi samler gran og fyrkogler, svampe, mosser og laver, bær på grene, græsser, gran og frøstande, bark og rodstykker.
– for specialklasser. Vi lærer fisken at kende ved at se på den udenpå og indeni. Vi ser på forskelle og ligheder.
- for specialklasser. Hvilke slags fisk findes der i Øresund, hvad er en invasiv art, og kan torsken tale?
0.-3.. klasse. En sjov og lærerig eventdag, hvor vi kommer ud til jer og lærer børnene ressourcebevidsthed og affaldssortering.
(FULDT BOOKET) - fra Amager Fælled. Vi samler frugter og bær og laver saft, grød og syltetøj i gryden på bålet.
Undersøgelse af fuglelivet ved Kongelunden.
Vi kommer ud til jer på fritidsinstitutionen og laver forskellige aktiviteter med børnene, der lærer dem om ressourcebevidsthed og affaldssortering.
Eleverne får introduktion til brug af GPS'en og laver postløb i skoven med små opgaver.
- fødekæder og mekanismer. Hvilke dyr kan vi fange langs vandkanten i havneslusen og hvordan indgår de i en fødekæde og et fødenet?
- i Fælledparken. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og en teske til hver gruppe.
- i Fælledparken. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og en teske til hver gruppe.
- i Østre Anlæg. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og en teske til hver gruppe.
-Vi finder grene af gran og fyr, kogler, svampe, mosser, larver og bær på grene og klipper pyntegran.
(FULDT BOOKET) -Eleverne laver deres egne dekorationsskiver eller halmkranse.
– for specialklasser. Denne aktivitet giver mulighed for at se på og røre ved fladfisk hjemme på jeres skole og mærke hvor forskellige de er.
0.-2. klasse. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.
Eleverne får lært, hvordan man bruger kniv sikkert og afslutter med at bruge de lærte metoder til at lave en smørekniv, som de får med hjem.
Gennem håndtering og undersøgelse bliver vi kloge på krabben.
Naturvejlederen møder op i lejren og hjælper med at lave brugsting.
- for specialklasser. Med waders og net udforsker vi det lave vand. Øresund myldrer af liv og vi skal fange fisk, rejer, muslinger og andre smådyr.
Oplev hvordan forsyningen med el, varme, vand og fjernelse af spildevand har ændret sig gennem de sidste 150 år.
-Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer sættes der gennem sjove aktiviteter fokus på musen og ræven.
(FULDT BOOKET) -Blomster, græs, knuste mursten, trækul og kridt bruges til at skabe kunst.
Vi skal lege med navigation, og vi starter med naturen som vejviser.
En dag med fysisk udfordring og tekniske færdigheder i naturen på og omkring Kattinge Værk.
I står selv for overnatningen, men kan have en vejleder på i nogle timer om dagen.
Vi går på opdagelse i skoven og leder efter pattedyr eller spor fra disse.
(FULDT BOOKET) -Om efteråret er naturen rig på frugter og bær, som vi i fællesskab indsamler og laver til saft.
- i Bøllemosen. Denne aktivitet er en selvhjulpen tur, så der er ikke tilknyttet nogen vejleder til aktiviteten.
- i Kongelunden. I står selv for det fulde program.
0. klasse. Gå på skraldeindsamling med grabbers og spande i jeres lokalområde og lær om, hvorfor vi ikke må smide affald på gaden.
1.-2. klasse. Book forløbet "Skraldebanden" til 1.-2. klasse.
Snitte Emil er et forløb, hvor eleverne lærer at snitte, save og bruge en økse på en sikker måde.
Vi laver bl.a. mikado, ringspilbrikker og terninger til mølle, dam og terningkast.
Vi går på svampejagt i Boserup Skov, som har et rigt liv af mange forskellige typer svampe.
Vi går på opdagelse i svampenes verden og samler, smager og studerer svampe.
Findes der virkelig dyr der bruger snorkel og dykkerklokke, når de skal trække vejret under vandet?
I går på jagt i Østre Anlægs gode søer, sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
I går på jagt på Amager Fælleds gode søer og vandløb. I sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
Vi kløver træ og brænder træstykkerne i en kagedåse. Efterfølgende tegner vi med det nylavede kul.
Vi måler træhøjder, regner massefylde, tæller antal juletræer og finder en hektar.
– for specialklasser. Sammen ser vi på strandkrabber, rør ved dem og prøver måske at holde dem.
(FULDT BOOKET) Der fokuseres på hvad der netop er specielt for små som store naturområder i gå-afstand fra skolen.
Vi går på opdagelse i naturen og finder flotte ting, som kan hænges op i de uroer, som eleverne selv laver.
Forløbet har fire centrale temaer: Vand og energi, vand og transport, vand og landskabsændringer og vand og liv.
Få besøg på jeres skole af vandhelten og vandskurken og lær om den rolle vand har i vores hverdag
I går på egen hånd på jagt i vores gode vandhuller og kanaler og sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
Vi fælder træer og laver personlige vandrestave.
- var mere end bare krigere. Lav vikingestave og tænd bål uden moderne hjælpemidler.
Vi fælder træer til vikingeskibene, kløver stammerne, spidser og udhuler dem.
Vi fælder træer og laver våben af veddet.
(FULDT BOOKET) -Vi presser æbler til most i den store saftpresse, og eleverne får en smagsprøve af deres egen hjemmelavede most.