Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Lad eleverne udforske dyrelivet og naturen på Amager Fælled!

Grønjordssøen, Amager Fælled

BELIGGENHED
Amager Fælled, Ørestad Boulevard 9, 2300 København S

FACILITETER
På basen er der temakasser om vanddyr, insekter og smådyr, planter og træer.

Nedenstående forløb udbydes netop nu. Hvis du trykker på titlen, bliver du taget direkte videre til bookingsiden, hvor du kan læse mere om forløbet og evt. booke det:

- på Amager Fælled. Vi samler gran og fyrkogler, svampe, mosser og laver, bær på grene, græsser, gran og frøstande, bark og rodstykker.
(FULDT BOOKET) - fra Amager Fælled. Vi samler frugter og bær og laver saft, grød og syltetøj i gryden på bålet.
(FULDT BOOKET) - med vejleder. Fuglenes form, farver, adfærd, næb og kløer fortæller om fuglenes levevis og tilpasningsevne. Vi undersøger det nærmere.
- fødekæder og mekanismer. Hvilke dyr kan vi fange langs vandkanten i havneslusen og hvordan indgår de i en fødekæde og et fødenet?
- På Amager Fælled. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og et slagnet til hver gruppe.
- på Amager Fælled. Vi udvælger træer som vi fælder, slæber til sløjdpladsen, afgrener, udsaver, udkløver og bearbejder med knive og evt. huljern.
I går på jagt på Amager Fælleds gode søer og vandløb. I sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.

 

 

 

Kontaktperson:

Jaris Bigler
Jaris Bigler
Teamleder, Københavns Naturskole
27 77 02 67
Lasse Lund Kyllesbech
Lasse Lund Kyllesbech
Naturvejleder
21 42 63 61 (På barsel)