Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

På Københavns Naturskole, Bøllemosen bruger vi den varierede løv- og nåleskov, en enestående højmose, samt Øresund til naturfaglige nærstudier og anderledes undervisning.

Glade elever foran facilitetshuset ved KØN, Bøllemosen 

BELIGGENHED
Bøllemosen, Skodsborgvej 400, 2942 Skodsborg

FACILITETER
Bøllemosen råder over et bålhus, et depot til feltudstyr og toiletter. I depotet findes tematiserede grejkasser, som du og din klasse nemt kan benytte til aktiviteter i skoven. Grejkasserne har materiale til arbejdet med skovens planter og træer, småkravl, livet i ferske vande, grøn sløjd.

Naturen omkring Bøllemosen byder på oplagte biotoper til undersøgelser i felten – her møder I både den sure, brune og næringsfattige tørvemose og løvskoven med næringsrig muldbund. Eleverne får rig mulighed for at arbejde med begreber som skovens CO2balance, fotosyntese, kulstof kredsløbet, skoven som energiressource og ferskvandsbiologi.

Bøllemosen tilbyder forløb, hvor andetsprogstilegnelse inddrages i naturfagsundervisningen (kun torsdage). Ud over arbejdet med naturfaglige ord og begreber, arbejdes der med indlæring af førfaglige ord – specielt de tosprogede elever kan mangle en forståelse af disse og derfor have svært ved at forstå fagudtryk inden for naturfag.

Nedenstående forløb udbydes netop nu. Hvis du trykker på titlen, bliver du taget direkte videre til bookingsiden, hvor du kan læse mere om forløbet og evt. booke det:

- Søen og tørvemosen som biotop (med mulighed for fokus på dansk som andetsprog)
Et stjerne-orienteringsløb for 80-200 elever. Selvhjulpen tur som foregår på Tørvehus Sletten.
- Med mulighed for fokus på dansk som andetsprog og udgangspunkt i elevernes viden.
Selvhjulpen tur, hvor I spiller stratego med dyrekort ved skovsøen Skodsborgdam.
Jordbundsundersøgelser med mulighed for fokus på dansk som andetsprog.
I står selv for overnatningen, men kan have en vejleder på i nogle timer om dagen.
- i Bøllemosen. Denne aktivitet er en selvhjulpen tur, så der er ikke tilknyttet nogen vejleder til aktiviteten.
Eleverne lærer at læse kort og observere og orientere sig i naturen.
Eleverne løser matematiske opgaver i naturen og udregner længder og højder.


Kontaktpersoner:

Sascha Ethelberg
Sascha Ethelberg
Pædagogisk medarbejder
28 30 44 21
Anders Rein Andersen
Anders Rein Andersen
Naturvejleder og skovløber
40 10 03 50
Morten Vendelbo Hammeken
Morten Vendelbo Hammeken
Naturvejleder og skovløber
23 73 02 32