Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Hørt Ungdom har til formål at styrke unges aktive deltagelse i politiske processer når det gælder byens bæredygtig omstilling. Vi udvikler og faciliterer inddragelse af byens unge i aktuelle, virkelighedsnære og lokale projekter og bygger bro mellem unge og byens beslutningstagere ved at skabe rum for dialog og samarbejde.
Deltagelse i inddragelsesforløbene styrker de unges demokratiske selvtillid samtidig med at de får faglig viden og udvikler deres projekt-, formidlings- og samarbejdskompetencer og øger deres kendskab til muligheder for at deltage aktivt i samfundet.

hørt ungdom book

Hørt Ungdom står for sekretariatet for Københavns Ungeråd og Klima Ambassadør Uddannelsen og skaber lærerig børne- og ungeinddragelse for Københavns områdefornyelser, politikere og andre beslutningstagere der arbejder for byens bæredygtige omstilling. Hørt Ungdom har bl.a. inddraget unge i facilitering af C40 ungetopmøde, forskellige byfornyelsesprojekter, rådgivning til 2030-panelet om danske Verdensmål og i at arrangere Grøn Valgdebat for Københavnske politikere. Læs meget mere under vores indsatser.
 

Hørt Ungdoms primære indsatser er:

<image mediaid="{A4290F97-E323-4F46-A0D3-9A850F541CB8}" mediapath="/Images/Store units/Hoert Ungdom/KAU thumb" src="~/media/Images/Store units/Hoert Ungdom/KAU thumb.ashx" />

Klima Ambassadør Uddannelsen

Fremtidens generation uddannes til børneklimaeksperter og får indflydelse på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Læs mere

<image mediaid="{6697CA60-670B-4D5F-AA37-F21ED9B31349}" mediapath="/Images/Store units/Hoert Ungdom/Ungeråd thumb" src="~/media/Images/Store units/Hoert Ungdom/Ungeråd thumb.ashx" />

Ungeråd KBH

35 engagerede unge mellem 12-20 år sætter et ungt fodaftryk på byens politiske beslutninger. Læs mere

<image mediaid="{FC8595EC-21CC-4E55-B768-4C8954D95A3F}" mediapath="/Images/Store units/Hoert Ungdom/Byudvikling thumb" src="~/media/Images/Store units/Hoert Ungdom/Byudvikling thumb.ashx" />

Inddragelse af byens børn og unge

Hørt Ungdom laver borgerinddragelse af unge fra udskolingen og op til 21 år. Læs mere

Kontaktpersoner:

Mette Algren Mikkelsen
Mette Algren Mikkelsen
Teamleder, Uddannelse for Bæredygtig Omstilling
24 46 24 29
Louise Dalsgaard
Louise Dalsgaard
Projektkoordinator
21 63 64 81