Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Med base i havnen arbejder Øresundsmiljøskolen både med byens kulturhistoriske miljøer og med Øresunds natur, miljø og historiske betydning

Øresundsmiljøskolen

BELIGGENHED:
Carls Bastion, Refshalevej 20, 1432 København K .

OM ØRESUNDSMILJØSKOLEN:
Eleverne får gennem aktiviteter, bevægelse, undersøgelse og eksperimenter en forståelse af havets og havnens betydning for Københavns udvikling som hovedstad.

Øresundsmiljøskolen er et samarbejde mellem Foreningen Norden og Miljøtjenesten i København.

Øresundsmiljøskolen arbejder med fire hovedtemaer:
NATUR - MILJØ - KULTUR - FRILUFTSLIV.
Tilbuddene er derfor ikke snævert rettet mod undervisning i natur/teknik eller biologi, men kan indgå i mange af skolens fag og temauger. En del af aktiviteterne til skoleklasser er gennemprøvede undervisningsforløb, men vi har konstant nye projekter vi gerne vil have afprøvet.
Kontakt os endelig, hvis I har gode ideer eller ønsker, fx i forbindelse med projektarbejde eller temauger om havet.  

Flyvefisken er en del Øresundsmiljøskolen. Flyvefisken tilbyder undervisningsaktiviteter til specialklasser og skræddersyr undervisningen til den enkelte klasses behov. Du kan læse mere om Flyvefisken her. 

FASTE FORLØB LIGE NU:
Øresundsmiljøskolen udbyder på nuværende tidspunkt nedenstående forløb. Klik på titlen, der tager dig direkte til bookingsiden, hvor du kan læse mere om forløbet:

- for specialklasser. Gennem den naturvidenskabelige metode hjælpes eleverne til at undersøge det, som optager dem.
– for specialklasser. Mød havnens bedst camouflerede fisk. Hvad er op og ned på en fladfisk og hvorfor ser den egentlig ud som den gør?
– for specialklasser. Vi ser nærmere på hvordan krabben trækkerv ejret, hvad spiser den og om man kan se forskel på han og hunkrabber.
- for store elever. Undervisning for de største elever i folkeskolen (5.-10. klasse) med vægt på høj faglighed og praktiske aktiviteter.
Med rejenet og waders fanger vi dyr på det lave vand i strandkanten.
- for specialklasser. Der er ikke mange, der har prøvet at male på en fisk. Fiskekunst rummer både kunstneriske frihed, taktile udfordringer og fiskeanatomi.
– for specialklasser. Vi lærer fisken at kende ved at se på den udenpå og indeni. Vi ser på forskelle og ligheder.
- for specialklasser. Hvilke slags fisk findes der i Øresund, hvad er en invasiv art, og kan torsken tale?
– for specialklasser. Denne aktivitet giver mulighed for at se på og røre ved fladfisk hjemme på jeres skole og mærke hvor forskellige de er.
Gennem håndtering og undersøgelse bliver vi kloge på krabben.
(FULDT BOOKET) - for specialklasser. Med waders og net udforsker vi det lave vand. Øresund myldrer af liv og vi skal fange fisk, rejer, muslinger og andre smådyr.
- Fremtidens bæredygtige fødevarer?! Et STEM-forløb, hvor eleverne undersøger Københavns havn og Øresund.
– for specialklasser. Sammen ser vi på strandkrabber, rør ved dem og prøver måske at holde dem.Øresundsmiljøskolen tilbyder desuden forløb til specialklasser gennem indsatsen Flyvefisken. Kontakt Emilie Marie Hansen på mail jt7v@kk.dk eller telefon: 20 15 84 23 for at lave en aftale.
 

 

Kontaktpersoner:

Søren Breinholt
Søren Breinholt
Teamleder, Øresundsmiljøskolen
26 37 42 25
Jonas Jørgensen
Jonas Peter Jørgensen
Naturvejleder
26 17 42 33
Emilie Marie Hansen
Emilie Marie Hansen
Biolog
20 15 84 23