Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

ENERGI & VAND - Greater Copenhagen Living Lab - bygger bro til den bæredygtige by gennem uddannelse, inddragelse, formidling og forskning.

vandfald og dam på Energi- & Vandværkstedet

 

OM OS
ENERGI & VAND tilbyder undervisningsforløb til folkeskoleklasser inden for energi- og vandforsyning i fortid, nutid og fremtid samt klimatilpasning, altid set i et bæredygtighedsperspektiv. ENERGI & VANDs tilbud er gratis for folkeskoler i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk. Vi byder også privatskoler, skoler fra andre kommuner og voksengrupper velkommen på ENERGI & VAND. 

ENERGI & VAND rummer et Science Center, et HOFOR Showroom, et Collaboratorium og et Videnscenter. ENERGI & VAND er et samarbejde mellem Miljøtjenesten i Københavns Kommune og HOFOR. 
Læs mere på ENERGI & VANDs hjemmeside. Du kan også følge os på facebook.

MOBILE SCIENCE CENTER

ENERGI & VANDs Mobile Science Center faciliterer undervisning på skoler og deltager årligt i store events som Dansk Naturvidenskabsfestival og Forskningens Døgn.Mobile Science Center kommer ud til en bred målgruppe og kan på en anderledes, sjov og hands-on-orienteret måde berette om miljørigtige vandforsyningsløsninger, klimaforandringer og klimatilpasning. Skolen kan booke Mobile Science Center til en hel uge hvor i alt 16 klasser (3.-6.klasse) kan få undervisning på skift. Læs mere om Mobile Science Center her.

 

Makerspace

I ENERGI & VANDs makerspace har eleverne mulighed for at arbejde med innovative løsninger af virkelighedsnære problemstillinger inden for energi- og vandforsyning, og klima og klimatilpasning. Eleverne designer, producerer og tester deres løsninger ved hjælp af lasercutter, 3D-printere og specialdesignede testfaciliteter.

 

Forløbene i Makerspace er f.eks. skole/erhvervssamarbejde, talent- og turbohold og er for elever i 3.-10. kl.

 

UNDERVISNINGSTILBUD

ENERGI & VAND tilbyder nedenstående forløb:Indskolingsforløb (0.-2. klasse):

Oplev hvordan forsyningen med el, varme, vand og fjernelse af spildevand har ændret sig gennem de sidste 150 år.
Forløbet har fire centrale temaer: Vand og energi, vand og transport, vand og landskabsændringer og vand og liv.
Få besøg på jeres skole af vandhelten og vandskurken og lær om den rolle vand har i vores hverdag


Mellemtrinsforløb (3.-4. klasse):

Red byen fra oversvømmelse, lav vejrobservationer og lær om fremtidens vilde vejr med den interaktive 3D-model.
Følg energiens vej gennem samfundet og rejs igennem tiden, for at blive klogere på, hvordan mennesket har brugt og bruger energi.
Lær om hvordan vi fik vand dengang København havde rendestene, og kravl en tur i kæmpetoilettet.Mellemtrinsforløb (5.-6. klasse):

Følg energiens vej i samfundet, lær om drivhuseffekt og CO2, vedvarende og fossil energi, og hvad en bæredygtig energiforsyning er.
Følg vandets vej gennem samfundet, og bliv klogere på dit vandforbrugs bæredygtighed og hvad en bæredygtig vandforsyning er


Udskolingsforløb (7.-10. klasse):
Arbejd hands-on med elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand, og lær om hovedstadsområdets bæredygtige energiforsyning.
Et fællesfagligt fokusforløb hvor vi arbejder hands-on med vandforsyningssystemet i hovedstadsområdet.
Vi undersøger energiressourcer, naturgrundlag og kulstofkredsløb for fire globale storbyer med udgangspunkt i Københavns Klimaplan
gennem data. Ved brug af kritisk matematik, factfulness regler og størrelsesordener arbejder vi med at udforske data om klimaforandringer og tilhørende løsninger.
Særforløb i 2023 i forbindelse med World Capital of Architechture Få fortællingen om Harrestrup Å som Danmarks største klimatilpasningsprojekt
Lær om smarte og grønne teknologier for klimatilpasning langs Harrestrup Å, og bliv klogere på teknologiens betydning i byen.
Udforsk søens dyre- og planteliv fra vores båd på Damhussøen og arbejd med søens fødekæder og næringsstoffer.


 
BELIGGENHED

ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab, Roskildevej 211-213, 2500 Valby, tlf. 36 30 36 06.


Kontaktpersoner:

ENERGI & VAND
Greater Copenhagen Living Lab, Roskildevej 211-213
36 30 36 06
Jesper Steenberg
Jesper Steenberg
Leder, ENERGI & VAND og innovationsleder, Miljøtjenesten
26 12 43 66
Patrick Lyng Rosenkjær
Patrick Lyng Rosenkjær
Projektkoordinator Mobile Science Center
27 77 02 66
Rikke Bostrup
Rikke Bostrup
Projektkoordinator, Science Center og Talent Space
51 52 07 41
Signe Bacher Madsen
Signe Bacher Madsen
Showroomkoordinator
40 48 62 38
Stine Eiersholt
Stine Eiersholt
Projektleder Living Lab
24 64 92 60 (På barsel)
Lærke Lil Munck Daverkosen
Lærke Lil Munck Daverkosen
Videnscenterkoordinator
24 40 26 14