Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Science STEM book

Fagområdet Science dækker over en naturvidenskabelig arbejdsmetode og forståelsesramme for omverdens fænomener, produkter og processer. Eleven arbejder med at løse problemstillinger med naturvidenskabens metodiske og undersøgende arbejdsmetode. Det kan være alt fra undersøgelse af Københavns Havns tilstand med båd og mikroskoper til en analyse med kort og drone af mulighederne for klimatilpasning af Harrestrup Å.

STEM-forløb med fokus på Science udbudt i Afdelingen for Bæredygtig Udvikling:

- Fremtidens bæredygtige fødevarer?! Et STEM-forløb, hvor eleverne undersøger Københavns havn og Øresund.
Red byen fra oversvømmelse, lav vejrobservationer og lær om fremtidens vilde vejr med den interaktive 3D-model.
Følg energiens vej gennem samfundet og rejs igennem tiden, for at blive klogere på, hvordan mennesket har brugt og bruger energi.
- Bæredygtig Forsyning. Følg energiens vej gennem samfundet, bliv klogere på drivhuseffekten, CO2 og vedvarende og fossil energi.
Vi undersøger energiressourcer, naturgrundlag og kulstofkredsløb for fire globale storbyer.
Smarte og grønne teknologier for klimatilpasning langs Harrestrup Å.
- i København. Arbejd hands-on med fysikbegreber som elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand.
Oplev hvordan forsyningen med el, varme, vand og fjernelse af spildevand har ændret sig gennem de sidste 150 år.
Udforsk søens dyre- og planteliv fra vores båd på Damhussøen og arbejd med søens fødekæder og næringsstoffer.
Forløbet har fire centrale temaer: Vand og energi, vand og transport, vand og landskabsændringer og vand og liv.
- Bæredygtig Forsyning. Følg vandets vej gennem samfundet, og bliv klogere på dit vandforbrugs bæredygtighed.
Lær om hvordan vi fik vand dengang København havde rendestene, og kravl en tur i kæmpetoilettet.
Udstyret med en planche og i små grupper arbejder eleverne ud i terræn med at iagttage og diskutere forskellige fugles ydre anatomi og tilpasninger.
- På Amager Fælled. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og et slagnet til hver gruppe.
I går på jagt på Amager Fælleds gode søer og vandløb. I sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
- i Fælledparken. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og en teske til hver gruppe.
Findes der virkelig dyr der bruger snorkel og dykkerklokke, når de skal trække vejret under vandet?
(FULDT BOOKET) - og honning! Eleverne undersøger blomsten og bien i felten og under stereolup og smager på honningen.
(FULDT BOOKET) Vi fælder et birketræ, tapper saft, saver og kløver birkebrænde.
- i Ryvangen Naturpark. Vi har en trailer fyld med grej som venter på at blive brugt til at skabe mere og bedre natur!
ud i naturen bygger på de 3 naturfag og fokusområderne.
Vi undersøger forskellige tilpasninger til det danske vinters betingelser.
(FULDT BOOKET) Vi røgter ruser og ser nærmere på fangsten, og hvis vi har held med den tilbereder vi fangsten i røgovnen.
(FULDT BOOKET) Udstyret med kikkerter går vi på opdagelse for at finde fugle på Vestamager.
(FULDT BOOKET) Eleverne bliver udstyret med cykler og kikkerter og sendes ud i det åbne landskab for at iagttage fugle.
Vi samler urter som f.eks. brændenælder, skvalderkål og mælkebøtter, og I tilbereder dem på egen hånd over bålet.
(FULDT BOOKET) Hornfisken der, i store stimer, runder vore pynter og måske ender på en grill, er indbegrebet af maj.
Vi finder grene af gran og fyr, kogler, svampe, mosser, larver og bær på grene og klipper pyntegran.
Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer sættes der gennem sjove aktiviteter fokus på musen og ræven.
(FULDT BOOKET) Vi finder ud af hvilke dele af vores eget affald, der er guf for naturskolens høns og kompostorme og hvad det har med kulstofkredsløbet at gøre.
(FULDT BOOKET) på Københavns Naturskole, Kalvebod Fælled
Vi går ind i den næsten 200 år gamle skov Kongelunden og finder både modertræer og deres afkom.
(FULDT BOOKET) Om efteråret er naturen rig på frugter og bær, som vi i fællesskab indsamler og laver til saft.
(FULDT BOOKET) Bevæbnet med knive, kurve og svampebøger indsamler vi forskellige slags svampe og undersøger deres form, lugt og farver.
Vi gennemfører op til tre forskellige naturvidenskabelige undersøgelser, som er relevante for lokaliteten og årstiden, ved at følge en fast skabelon for den naturvidenskabelige metode.
I går på egen hånd på jagt i vores gode vandhuller og kanaler og sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
(FULDT BOOKET) Vi presser æbler til most i den store saftpresse, og eleverne får en smagsprøve af deres egen hjemmelavede most.
Undersøgelse af fuglelivet ved Kongelunden.
- i Østre Anlæg. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og en teske til hver gruppe.
- Posteløb i Østre Anlæg. Materialet består af 33 forskellige opgaver til forskellige fag i folkeskolen.
I går på jagt i Østre Anlægs gode søer, sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
For 3.-4. klasse. Eleverne lærer om vigtigheden af at tage medansvar for deres egen by, om renhold af byen og affald som en ressource.
For 5-6. klasse. Eleverne lærer om vigtigheden af at tage medansvar for deres egen by, om renhold af byen og affald som en ressource.
Lav interviews og analyser byens skrald og find på innovative løsninger på problemet.
0. klasse. Gå på skraldeindsamling med grabbers og spande i jeres lokalområde og lær om, hvorfor vi ikke må smide affald på gaden.
1.-2. klasse. Gå på skraldeindsamling med grabbers og spande i jeres lokalområde og lær om, hvorfor vi ikke må smide affald på gaden.
Tag på klimarejse i ZOO og bliv klogere på, hvilke dyr der er truede af klimaforandringer, og hvad vi kan gøre ved det.
Tag med rundt på Kastellet og få indblik i FNs 17 Verdensmål og Kastellets unikke kulturhistorie gennem dialog og sjove aktiviteter.
Få indblik i FNs 17 Verdensmål med næsehornet som konkret case og via sjove aktiviteter i Søndermarken.
Spændende STEM-forløb om bananers kredsløb, hvor eleverne skal arbejde med STEM og engineering.