Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Kom på besøg på en miljøvirksomhed i hovedstadsområdet.

Skolebesøg på Amagerforbrænding

Affald og energi

Besøg et forbrændingsanlæg:
 
I/S Amager Ressourcecenter

Besøg et affaldsselskab: 
Vestforbrænding

Besøg en genbrugsplads: 
I/S Amager Ressourcecenter

Vand og spildevand

Besøg et vandværk: 
Islevbro Vandværk

Besøg et renseanlæg: 
KloakLab Renseanlæg Damhusåen og KloakLab Renseanlæg Avedøre

 

Booking og kontakt sker direkte til den enkelte miljøvirksomhed.