Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Det Naturfaglige Implementeringsteam i ABU er koordinator for et netværk bestående af Københavns naturfagsvejledere og ressourcepersoner i naturfagene.

Naturfagsvejledernetværk 

Netværket består ved udgangen af 2016 af deltagere fra 17 af kommunens folkeskoler, og det er åbent for alle relevante ressourcepersoner på skolerne, hvad enten du er naturfagsvejleder, evalueringsvejleder i naturfagene, fagteamformand eller bare naturfaglig ildsjæl.

De fleste af de nuværende deltagere har gennemført eller er i gang med den Pædagogiske Diplomuddannelse til Naturfagsvejleder enten på Metropol eller UCC.

Hvis du er interesseret i at være med i netværket, skal du blot kontakte netværkets tovholder, Gry Nielsen.

Kontaktperson: