Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

<image mediaid="{0A758394-20C5-4990-966A-CBF29E607008}" mediapath="/Images/Aktivitetssteder/Naturfaglig support/Naturfagsmarathon" src="~/media/Images/Aktivitetssteder/Naturfaglig support/Naturfagsmarathon.ashx" />

Naturfagsmaraton

48 københavnerklasser deltager i 2017 i Naturfagsmaraton. Ved at deltage i Naturfagsmaraton får elever og lærere erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, som styrker elevernes motivation for at lære mere i de naturvidenskabelige fag.

<image mediaid="{1D69ACB8-E7EF-4700-97A0-E68E52AF6499}" mediapath="/Images/Aktivitetssteder/Naturfaglig support/Grønne guidede ture stor unit" src="~/media/Images/Aktivitetssteder/Naturfaglig support/Grønne guidede ture stor unit.ashx" />

Grønne guidede ture

Grønne guidede ture er et tilbud fra CONCITO til klasser i udskolingen om at indgå i et gratis og fagligt stimulerende undervisningsforløb. Forløbet foregår i jeres nærmiljø og er inspireret af en åben skole-tilgang, hvor skolens nærområde inddrages som læringsrum.