Cookie

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling benytter cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du dette.

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling udbyder på nuværende tidspunkt nedenstående forløb til mellemtrinnet i skoleåret 2021/22.

Mellemtrin forløb skoler

Vær opmærksom på, at forløbene foregår forskellige steder - enten på en af vores natur- og miljøskoler eller på jeres egen skole. Hvis du klikker på forløbstitlen, bliver du taget direkte videre til bookingen, hvor du kan læse mere om forløbet og evt. booke det. Hvis der ikke fremkommer nogle resultater, er forløbet sandsynligvis fuldt booket.

Tag på cykelsafari og oplev Vestamagers big five! Dåhjorten, grågåsen, tårnfalken, fiskehejren og knopsvanen.
Vi arbejder med opmåling af træ, der er skovet og skal sælges - enten stakke af træ eller opmåling af store kævler.
(FULDT BOOKET) - og honning! Eleverne undersøger blomsten og bien i felten og under stereolup og smager på honningen.
- Søen og tørvemosen som biotop. Undersøgelse af vandet og livet i vandet.
(FULDT BOOKET) Vi fælder et birketræ, tapper saft, saver og kløver birkebrænde.
Vi skal ud og finde planter/blomster/urter, og hvad skovbunden ellers gemmer.
Et stjerne-orienteringsløb for 80-200 elever. Selvhjulpen tur som foregår på Tørvehus Sletten.
Vi sanker brænde i skoven, ser på forskellige træsorters egenskaber og bruger vores dejlige bål og gløder til lækre smagsprøver.
Eleverne lærer om CO2, fotosyntese, drivhuseffekt, fossile brændstoffer og energi.
- Med mulighed for fokus på dansk som andetsprog og udgangspunkt i elevernes viden.
(FULDT BOOKET) I går forfatterne i bedene, da mange danske sange og digte handler om naturen.
- i det gamle skovløberhus. Vores store succes om livets gang hos brødrene på Havgården genopstår i ny forklædning!
Vi undersøger dyrenes levesteder og levevilkår i skoven og ved fjorden omkring Kattinge Værk om vinteren og i det tidlige forår.
Selvhjulpen tur, hvor I spiller stratego med dyrekort ved skovsøen Skodsborgdam.
(FULDT BOOKET) I går på jagt efter de fascinerende og drabelige edderkopper på Kalvebod Fælled, og kigger nærmere på dem under lup.
(FULDT BOOKET) Eleverne kommer tilbage til stenalderen ved en rejse igennem ”ur-birkeskoven”.
(FULDT BOOKET) Vi røgter ruser og ser nærmere på fangsten, og hvis vi har held med den tilbereder vi fangsten i røgovnen.
- efterår og vinter. Den kolde årstid byder på godt fiskeri efter bl.a. fladfisk og torsk.
Her kan i få et skræddersyet friluftslivsforløb, der dækker jeres aktuelle behov.
(FULDT BOOKET) Udstyret med kikkerter går vi på opdagelse for at finde fugle på Vestamager.
Undersøgelse af fuglelivet ved Kongelunden.
Udstyret med en planche og i små grupper arbejder eleverne ud i terræn med at iagttage og diskutere forskellige fugles ydre anatomi og tilpasninger.
Vi starter med at kigge på udstoppede fugle og herefter går vi med kikkerter ud til fjorden, i skoven og til Kattinge Søs fugletårn.
Vi samler urter som f.eks. brændenælder, skvalderkål og mælkebøtter, og I tilbereder dem på egen hånd over bålet.
Vi udvælger træer som vi fælder, slæber til sløjdpladsen, afgrener, udsaver, udkløver og bearbejder med knive og huljern.
(FULDT BOOKET) Hornfisken der, i store stimer, runder vore pynter og måske ender på en grill, er indbegrebet af maj.
(FULDT BOOKET) Aktiviteterne omfatter strygning efter smådyr, stangfiskeri, dissektion og tilberedning.
- På Amager Fælled. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og et slagnet til hver gruppe.
- i Fælledparken. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og en teske til hver gruppe.
- i Østre Anlæg. Eleverne sendes ud i små grupper med en insektsuger, et lupglas og en teske til hver gruppe.
Vi finder grene af gran og fyr, kogler, svampe, mosser, larver og bær på grene og klipper pyntegran.
Eleverne laver deres egne dekorationsskiver eller halmkranse.
(FULDT BOOKET) Vi skal blandt andet høre julehistorier, lave smagsprøver over bål og i skoven og finde naturmaterialer til juledekorationer.
3.-6. klasse. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.
Tag på klimarejse i ZOO og bliv klogere på, hvilke dyr der er truede af klimaforandringer, og hvad vi kan gøre ved det.
Eleverne får lært, hvordan man bruger kniv sikkert og afslutter med at bruge de lærte metoder til at lave en smørekniv, som de får med hjem.
Prøv at lege med efterårets fantastiske farverigdom og bliv en del af en landartudstilling i det fri sammen med andre børn.
Naturvejlederen møder op i lejren og hjælper med at lave brugsting.
En dag med sjov og udfordring, teknik, balance og fart i skoven omkring Kattinge Værk.
Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer sættes der gennem sjove aktiviteter fokus på musen og ræven.
(FULDT BOOKET) Vi finder ud af hvilke dele af vores eget affald, der er guf for naturskolens høns og kompostorme og hvad det har med kulstofkredsløbet at gøre.
(FULDT BOOKET) Blomster, græs, knuste mursten, trækul og kridt bruges til at skabe kunst.
(FULDT BOOKET) på Københavns Naturskole, Kalvebod Fælled
Vi skal lege med navigation, og vi starter med naturen som vejviser.
En dag med fysisk udfordring og tekniske færdigheder i naturen på og omkring Kattinge Værk.
I står selv for overnatningen, men kan have en vejleder på i nogle timer om dagen.
- Posteløb i Østre Anlæg. Materialet består af 33 forskellige opgaver til forskellige fag i folkeskolen.
Vi går ind i den næsten 200 år gamle skov Kongelunden og finder både modertræer og deres afkom.
(FULDT BOOKET) Om efteråret er naturen rig på frugter og bær, som vi i fællesskab indsamler og laver til saft.
- i Bøllemosen. Denne aktivitet er en selvhjulpen tur, så der er ikke tilknyttet nogen vejleder til aktiviteten.
- i Kongelunden. I står selv for det fulde program.
Udstyret med hjelme og save prøver klassen det fysiske og spændende arbejde som skovhugger.
Snitte Emil er et forløb, hvor eleverne lærer at snitte, save og bruge en økse på en sikker måde.
Vi laver bl.a. mikado, ringspilbrikker og terninger til mølle, dam og terningkast.
Eleverne lærer at læse kort og observere og orientere sig i naturen.
(FULDT BOOKET) Bevæbnet med knive, kurve og svampebøger indsamler vi forskellige slags svampe og undersøger deres form, lugt og farver.
Vi går på svampejagt i Boserup Skov, som har et rigt liv af mange forskellige typer svampe.
Vi går på opdagelse i svampenes verden og samler, smager og studerer svampe.
Findes der virkelig dyr der bruger snorkel og dykkerklokke, når de skal trække vejret under vandet?
I går på jagt i Østre Anlægs gode søer, sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
I går på jagt på Amager Fælleds gode søer og vandløb. I sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
Vi kløver træ og brænder træstykkerne i en kagedåse. Efterfølgende tegner vi med det nylavede kul.
Vi måler træhøjder, regner massefylde, tæller antal juletræer og finder en hektar.
Vi skal ud i naturen! Vi er ude hele dagen og bevæger os gennem terrænet til fods eller på cykler.
(FULDT BOOKET) Der fokuseres på hvad der netop er specielt for små som store naturområder i gå-afstand fra skolen.
Vi går på opdagelse i naturen og finder flotte ting, som kan hænges op i de uroer, som eleverne selv laver.
I går på egen hånd på jagt i vores gode vandhuller og kanaler og sorterer og bestemmer dyrene og kigger nærmere på dem i lupglas.
Vi fælder træer og laver personlige vandrestave.
Eleverne fra udskolingen får et indblik i alle FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling et sted i byen
- var mere end bare krigere. Lav vikingestave og tænd bål uden moderne hjælpemidler.
Vi fælder træer til vikingeskibene, kløver stammerne, spidser og udhuler dem.
En unik mulighed for at komme helt tæt på naturen i den ”mørke periode”.
Vi fælder træer og laver våben af veddet.
Få indblik i FNs 17 Verdensmål med næsehornet som konkret case og via sjove aktiviteter i Søndermarken.
(FULDT BOOKET) Vi presser æbler til most i den store saftpresse, og eleverne får en smagsprøve af deres egen hjemmelavede most.