Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Bæredygtig Generation arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor bæredygtighed bliver en del af skoler og fritidsinstitutioners hverdagspraksis. Det sker gennem tæt samarbejde med ledelsen og lærerne, hvor Bæredygtig Generation er på skoleskemaet og i lærerplaner, vi sikre den rette driftunderstøttelse og gennem hand-on og faglig god undervisning, som giver handlekompetencer, og bidrager til dannelsen af fremtidens unge.
Bæredygtig Generation hjælper med pædagogisk, praktisk og faglig sparring inden for bæredygtig udvikling.

Ressource- og Affaldsskolen book

Bæredygtig Generation er en del af Afdelingen for Bæredygtig Udvikling og står bag indsatsen ”Børn Sorterer”. Formålet med indsatsen er bl.a. at sikre en succesfuld affaldssortering på skolerne i Københavns Kommune.

Indsatsen er en del af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024, hvor København tager det næste store skridt mod en mere bæredygtig by, hvor ressourcer anvendes igen og igen.

Om os
Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune arbejder med formidling af natur og bæredygtighed til børn og unge i alderen 0-18 år.

Som led i Børn Sorterer tilbyder vi hjælp til praktisk implementering af affaldssortering og indretning af containerrum, og vi sørger for en pædagogisk indsats til at understøtte den omstilling og adfærdsændring, som det kræver at implementere affaldssortering. Derfor udbyder vi en lang række undervisningsforløb, som du kan finde og booke herunder.

 

Læs mere om Bæredygtig Generations projekter og tilbud i vores projektkatalog her:

 

QR kode til katalog

Vi kommer ud til jer!

 

KLASSEN SORTERER SKRALDET:

0.-2. klasse. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.
3.-6. klasse. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.
7.-9. klasse. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.

 

FRITTEN SORTERER SKRALDET:

0.-3.. klasse. En sjov og lærerig eventdag, hvor vi kommer ud til jer og lærer børnene ressourcebevidsthed og affaldssortering.
Vi kommer ud til jer på fritidsinstitutionen og laver forskellige aktiviteter med børnene, der lærer dem om ressourcebevidsthed og affaldssortering.

 

SKOLEN TA'R SKRALDET:

0. klasse. Gå på skraldeindsamling med grabbers og spande i jeres lokalområde og lær om, hvorfor vi ikke må smide affald på gaden.
1.-2. klasse. Book forløbet "Skraldebanden" til 1.-2. klasse.
3--4. klasse. Book forløbet "Affaldsambassadørerne" til 3.-4. klasse.
5.-6. klasse. Book forløbet "Affaldsambassadørerne" til 5.-6. klasse.
7.-9. klasse. Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse.

 

SYDHAVNENS GENBRUGSCENTER:

på Sydhavnens Genbrugscenter. (5.-6. kl.) Et lærerigt og anderledes undervisningsforløb som forbinder genbrug med biodiversiteten.
på Sydhavnens Genbrugscenter. (0.-2. kl.) Et lærerigt og anderledes undervisningsforløb som forbinder genbrug med biodiversiteten.
på Sydhavnens Genbrugscenter. (3.-4. kl.) Et lærerigt og anderledes undervisningsforløb som forbinder genbrug med biodiversiteten.

 

MADSPILDSAGENTERNE:

Et forløb på 4 lektioner, hvor Madspildsholdet kommer ud til jer i klassen og uddanner eleverne til madspildsagenter!

 

KOMMUNALPOLITIK OG BYUDVIKLING:

- En dag som lokalpolitiker. Eleverne lærer om kommunalpolitik og byudvikling gennem rollespil

 

 

FÅ LEVERET UNDERVISNINGSHÆFTE OG MATERIALEKASSE OM AFFALDSORTERING:

<image mediaid="{E90CCDB2-9AAD-4A89-9411-E637958AC01B}" />

Hæfte og materialekasse om affaldssortering

Kassen indeholder materialer og aktivitetshæfte med øvelser om genbrug, affaldssortering, ressourcer og cirkulær økonomi, som du selv kan lave med dine elever. Der er aktiviteter til alle årgange i hæftet - det kunne ikke være nemmere!

Book din materialekasse allerede nu og få den leveret lige til skoledøren. 

Du sender bare en mail til BG@kk.dk

sørger vi for, at du modtager din materialekasse om affaldssortering hurtigst muligt.

 

 

UNDERVISNINGSFORLØB, I SELV KAN AFVIKLE:

- år efter år. Et forløb over 14-18 lektioner, som undervises af læreren selv.
Find masser af undervisningsforløb og -materialer omkring affald og ressourcer.

 

Sparring ved planlægning af emneuge, temadage, events, mm.
Vi tilbyder sparring på tilrettelæggelsen af en temauge eller -dag om bæredygtighed, affald og ressourcer. Vi har bred erfaring med undervisning, aktiviteter og events indenfor temaet, og kan derfor hjælpe med at planlægge et godt forløb skræddersyet til jeres skole. For sparring henvend dig til Mette Algren Mikkelsen på
bz9m@kk.dk.

 

QR kode til nyhedsbrev for skoler 

https://kbenhavns-kommune.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/74989/

 

 

QR kode til nyhedsbrev for skolefritidsordninger

https://kbenhavns-kommune.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/75320/

 

Bæredygtig Generation:

Mette Algren Mikkelsen
Mette Algren Mikkelsen
Teamleder, Bæredygtig Generation
24 46 24 29
Mohamed Hachache
Mohamed Hachache
Projektmedarbejder
24 85 44 63
Amalie Miranda Zeeman
Amalie Miranda Zeeman
Projektmedarbejder (på barsel)
21 34 50 66
Mie Damkjær Geertsen
Mie Damkjær Geertsen
Projektmedarbejder
51 25 86 64
Aske Emil Ditzel
Aske Emil Ditzel
Projektmedarbejder
24 37 16 24
Amanda Midé-Andersen
Amanda Midé-Andersen
Projektmedarbejder (på barsel)
23 37 46 40
Louise Dalsgaard
Louise Dalsgaard
Projektkoordinator
21 63 64 81
Maria Amanda Beydin
Miu Maria Amanda Beydin
Projektmedarbejder