Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

Klimaforandringer påvirker børn og unges verden og fremtid. Når klimaet forandres, forandres verden. Vi skal give vores børn og unge de bedste forudsætninger for at kunne begå sig i en foranderlig verden.

Klima Ambassadør Uddannelsen 

   

OM KLIMAAMBASSADØRUDDANNELSEN

Klimaambassadøruddannelsen er et tilbud til københavnske udskolingselever. Som omdrejningspunkt for forløbet inddrages eleverne i en klimaudfordring fra en udefrakommende aktør – ofte fra politisk niveau – som har en virkelighedsbaseret problemstilling, de har behov for børn og unges perspektiv på.

 

Klimaambassadørforløbet tilrettelægges som et borgerinddragelsesforløb, der skræddersyes således, at eleverne opnår kompetencer og faglige færdigheder i tråd med folkeskolens mål. Samtidig klædes eleverne på til at give opgavestilleren kompetent rådgivning på deres problemstilling i børnehøjde.

EN AMBASSADØR SPREDER RINGE I VANDET

Ambassadørerne får natur- og samfundsfaglig viden om klimaudfordringer og bæredygtige løsninger. Derudover giver uddannelsen eleverne konkrete redskaber til at træde ind i ambassadørrollen og være formidlere af deres viden blandt venner, familie og beslutningstagere. Undervejs i forløbet formidler ambassadørerne på deres egen skole og afslutningsvis præsenterer ambassadørerne deres resultater for opgavestilleren og indgår i dialog.

Gennem den virkelighedsnære opgave opnår eleverne erfaring og større bevidsthed om deres demokratiske handlemuligheder som borgere i et lokalsamfund. De bidrager til samfundsudviklingen med nye perspektiver på udfordringerne, kreative idéer, løsninger i børnehøjde og en vilje til at gøre en forskel.

Alt dette ruster eleverne med motivation til at være aktive medskabere og formidlere af en bæredygtig fremtid.

 

Følg Klimaambassadøruddannelsen på Instagram og Facebook.

 

KLIMAAMBASSADØRERNES PROJEKTER:

 

2023, forår: Københavns Kommunes madspildskoordinator, Thomas A. Christensen, stiller opgaven:

”Hvad anbefaler klimaambassadørerne der skal gøres for at mindske madspild på skolerne?”

Borgerrepræsentationen vedtog d. 3. november 2022, at Københavns Kommunes institutioner skal reducere madspildet med 50% inden 2030 – og de første 15% skal være opnået inden 2025.

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal lave en handleplan for reduktion af madspild på skolerne, som skal være færdig juni 2023. Handleplanen skal bl.a. pege på, hvad skolerne selv kan gøre for at reducere deres madspild. I den forbindelse inddrages klimaambassadørerne til at undersøge og fortælle, hvordan det opleves fra elevernes perspektiv. Hvad mener klimaambassadørerne er grunden til at mad havner i skraldespanden? Og hvad mener klimaambassadørerne at løsningerne kan være? Anbefalingerne kommer med i BUF’s handleplan for reduktion af madspild som sendes til Børne- og Ungdomsudvalget samt til styregruppen for Mad- og Måltidsstrategien.

Læs klimaambassadørernes anbefalinger til, hvordan madspild på skoler mindskes her

2022, efterår: Børne- og Ungdomsborgmesteren og formand for Taskforce for Grøn Folkeskole, Jakob Næsager, stiller opgaven:

”Hvordan skal fremtidens grønne folkeskole se ud?”

Taskforce for Grøn Folkeskole beder jer om danne holdninger til de fem sigtepunkter i Handleplan for Grøn Folkeskole, som I skal videregive taskforcens workshop d. 3. november 2022. Yderligere skal I deltage i Verdenstimen d. 23. november 2022, hvor I skal videreformidle jeres holdninger til fremtidens grønne folkeskole.

Se klimaambassadørernes plakater med deres holdninger til de fem sigtepunkter her.

Se video fra klimaambassadørernes deltages i Taskforces for Grøn Folkeskoles tredje og sidste workshop d. 3. november 2022 her.

 

2022, forår: Børne- og Ungdomsborgmesteren og formand for Taskforce for Grøn Folkeskole, Jakob Næsager, stiller opgaven:

”Hvordan kan vi skabe grønne læringsrum på københavnske skoler?”

Taskforce for Grøn Folkeskole har brug for at høre, hvad børn og unge mener er vigtigt, når der skal laves grønne læringsrum på københavnske folkeskoler. I skal komme med visioner, idéer og anbefalinger til grønne læringsrum på københavnske folkeskoler, som skal overleveres til taskforcen.

Læs klimaambassadørernes inspirationskatalog til grønne læringsrum på københavnske folkeskoler her.

Se video fra klimaambassadørernes præsentation og overlevering af idéer til grønne læringsrum her


2021, efterår:Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen, stiller under kommunalvalget Klimaambassadørerne opgaven:

Forbered og afhold en Grøn Valgdebat på Københavns Rådhus, hvor I er værter for workshops, dialog og valgdebat mellem skoleelever og kandidater til Københavns Borgerrepræsentation, med følgende spørgsmål som omdrejningspunkt
:

’Hvad kan vi i København gøre for at mindske børn og unges bekymringer for en fremtid med klimaforandringer og give lyst til at deltage aktivt i den bæredygtige omstilling?’.

 

2021, forår: Børne- og Ungdomsborgmester i København, Jesper Christensen, og skoleleder på Øster Farimagsgades Skole, Axel Bech, stiller opgaven:

Etablering af en bæredygtighedspolitik på Øster Farimagsgades Skole som samarbejde mellem elever, skoleledelse- og bestyrelse.

Læs klimaambassadørernes håndbog til udvikling af bæredygtighedspolitik på skoler her.

 

2020, efterår: Det Nationale Ungeklimaråd stiller opgaven:

Ud fra et børne- og ungeperspektiv skal I udforme anbefalinger til fremtidens klimauddannelse i grundskolen.

Læs klimaambassadørernes anbefalinger til fremtidens klimauddannelse i grundskolen her.

Se video om klimaambassadørernes udbytte af at deltage i Klima Ambassadør Uddannelsen her.

 

2020, forår: Aflyst pga. Covid-19

 

2019, efterår: Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen, stiller opgaven:

Forbered og afhold et Youth Takover på Rådhuset under det internationale C40-klimatopmøde. Ved Youth Takeover er I værter for dialog mellem 200 lokale og internationale unge, borgmestre og embedsmænd, som skal diskutere, hvordan unges rolle styrkes i den grønne omstilling.

Læs om resultaterne af Youth Takeover – herunder Københavns Kommunes planer for øget klimauddannelse her.

Se deltagernes idékatalog til C40 borgmestre og embedsmænd her.


2019, forår: Copenhagen Solution Lab stiller opgaven:
Giv jeres bud på, hvordan trafik og byplanlægning ser ud i fremtidens bæredygtige København, set fra et børne- og ungeperspektiv. Lav desuden en tjekliste til byplanlæggere.

Se ambassadørernes tjekliste for en bæredygtig by til byplanlæggere her.

 

2018, efterår: 2030-panelet stiller opgaven:

Rådgiv 2030-panelets referencegruppe; Hvad er vigtigst fra et børne- og ungeperspektiv, når danske byer skal opnå "Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund" inden år 2030?

Læs klimaambassadørernes leverance og se deres to videoer her: Klimaambassadørernes bidrag til 2030-panelets SDG-baseline

 

2017, efterår: Børne- og Ungdomsborgmester, Pia Allerslev, stiller under kommunalvalget opgaven:

Forbered og afhold en Grøn Valgdebat på Københavns Rådhus, hvor I er værter for en dialog og paneldebat mellem skoleelever og kandidater til Københavns Borgerrepræsentation.

Se billeder fra valgdebattenherogher.

 

2016, efterår: Udenrigsministeriet stiller opgaven:

Udarbejd forslag til tiltag og indsatser på folkeskoler, som kan være med til at opfylde verdensmålene i 2030.

Se videoen med ambassadørernes forslag:http://video.kk.dk/video/15160822/fns-17-verdensmal-i-bornehojde

 

2015, december: Ved COP21 i Paris bad ICLEI - 'Local Governments for Sustianability' klimaambassadørerne holde åbningstalen for verdens byer og regioner.

Se ambassadørernes åbningstale her:http://www.youtube.com/watch?v=sBcGaK16FyY

Læs mere om Klimaambassadøruddannelsen i vores folder: Klimaambassadørernes infofolder

 


 

Kontaktpersoner:

Louise Dalsgaard
Louise Dalsgaard
Projektkoordinator
21 63 64 81
Mette Algren Mikkelsen
Mette Algren Mikkelsen
Teamleder, Bæredygtig Generation
24 46 24 29