Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

5. årgang som affaldsambassadører

Et forløb over 14-18 lektioner, som undervises af læreren selv. Forløbet er bygget op så lektionerne kan spredes ud over hele skoleåret eller køres mere intenst over et par uger. Eleverne lærer, i samarbejde med det tekniske ejendomspersonale, at tage medansvar for affaldshåndteringen på deres skole, hvor de er med til at vise resten af skolen at affaldssortering er vigtig i den bæredygtige omstilling.

Eleverne vil gennem læring, øvelser og en ekskursion få viden og kompetencer til at være en god ambassadør i forhold til bæredygtig håndtering af affald. Det er intentionen, at ’5. årgang som Affaldsambassadør - år efter år’ er et tilbagevendende koncept som kører år efter år, så alle elever gennemgår forløbet, når de går i 5. klasse.

Lærervejledningen indeholder:

  • Praktisk information der er relevante for dette forløb
  • Oversigt over Fælles Mål som indgår i forløbet
  • Detaljeret beskrivelse af de enkelte lektioner med tilhørende øvelser
  • Relevant henvisning til det videre arbejde, som har affald som tema


Download lærervejledningen her


Tilhørende materialer:

Materialerne kan også hentes på Meebook.

Tilmeld din 5. klasse til forløbet ved henvendelse til Mohamed Hachache på tlf. 24 85 44 63 eller mail dp2a@kk.dk. 

Kontaktperson:

Mohamed Hachache
Mohamed Hachache
Projektmedarbejder
24 85 44 63 (På barsel)